Podići standarde i unaprijediti uslove rada u oblasti državne službe i namještenika

izvor: vlada.ks.gov.ba

Položaj uposlenih u javnom sektoru, državnoj službi i namještenicima u Kantonu Sarajevo s posebnim akcentom na zaposlene u sektoru unutrašnjih poslova bio je povod današnjeg sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića sa saradnicima Indirom Šulović i Hasanom Zemanićem sa predsjednikom Upravnog odbora Sindikata policije Mirzom Hadžiabdićem.

Ovom prilikom, predjednik Hadžiabdić informisao je ministra da ovaj sindikat zastupa interese oko 2.000 osoba, od čega je 1.500 policijskih službenika i 500 državnih službenika i namještenika. Tokom sastanka, posebno je bilo riječi o potrebi ujednačavanja položaja zaposlenih u ovoj grani javnog sektora u Kantonu Sarajevo sa drugim uposlenim u tom sektoru na ostalim nivoima vlasti.

Ministar Nenadić je upoznao prisutne da je resorno ministarstvo od stupanja na snagu Zakona o državnoj službi usvojilo još deset podzakonskih akata kojima je ova oblast uređena na jedinstven način u BiH, a sad služi kao model kojim se mnogi rukovode.

Predstavnici sindikata su istakli da nakon što je tokom prošle i ove godine unaprijeđen standard zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu, policijskih službenika, a danas je potpisan i Kolektivni ugovor i za oblast komunalne privrede, još uvijek je ostalo neriješeno pitanje podizanja standarda i unapređenje uslova rada  državnih službenika i namještenika.

“Uskoro ističe kolektivni ugovor, evidentne su i poteškoće za usaglašavanje konačnih rješenja, jer postoje tri reprezentativna sindikata državnih službenika u KS, što predstavlja dodatni izazov za konačno usaglašavanje stavova u ovoj oblasti”, pojasnio je ministar Nenadić.

Učesnici sastanka izrazili su nadu da će uskoro biti unaprijeđen položaj i regulativa u pomenutoj oblasti, što će stvoriti uslove za uspostavu efikasne, profesionalne i ekonomične državne službe  u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Na kraju sastanka, zaključeno je kako je potrebno nastaviti razgovore sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem i ministrom finansija Jasminom Halebićem i svim onima koji imaju uticaj na rješavanje ovog pitanja, a stav i ministra i sindikata je da interes za to postoji.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Podići standarde i unaprijediti uslove rada u oblasti državne službe i namještenika

Usaglašavanje teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS: Predstavnici sindikata zahtijevaju bolji status državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo

izvor: vlada.ks.gov.ba

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas još jedan sastanak sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Sindikata policije KS i Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika, povodom usaglašavanja teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo.

“Napravljena je analiza realiziranog sa prethodnih sastanaka, te je konstatovano da još uvijek nije osigurana fiskalna procjena efekata ovog zakona od strane Ministarstva finansija KS. Također je izrađen prečišćeni tekst zakona u odnosu na onaj s prethodnog sastanka, a izdvojena su pitanja i članovi zakona o kojima još uvijek ne postoji suglasnost. Razmotrene su i druge okolnosti do konačnog donošenja usuglašenog Zakona te je razgovarano o drugim pitanjima koja su u vezi sa položajem i statusom državnih službenika i namještenika i nositelja izvršnih i zakonodavnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Iznesene su neke nove ideje u vezi sa ovim pitanjima, o čemu će se rasprava nastaviti u narednom periodu”, izjavio je nakon sastanka ministar Nenadić i naveo da je izgubljeno mnogo vremena u traženju usuglašenih rješenja, a što je mišljenje svih prisutnih.

Kazao je da je unutar radne grupe za predmetna pitanja, koju čine predstavnici Vlade i sindikata, najavljen skori sastanak sa premijerom i ministrom finansija KS, u cilju konkretizacije teksta navedenog zakona.

Ovom prilikom, ukazano je na nepovoljan i diskriminirajući položaj uposlenika koje zastupaju ovi sindikati u odnosu na druge uposlene u javnom sektoru te je ponovljen zahtjev da se to ispravi što je brže moguće.

“U cilju što skorije pripreme usaglašenog nacrta ovog zakona, predstavnici sindikata traže od ministra pravde i uprave izjašnjenje o tome da li su ovim zakonom moguće korekcije koeficijenata po platnim razredima za državne službenike i namještenike, a imajući u vidu Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH. S obzirom da kolege iz Sindikata kantonalnih državnih službenika pominju najnižu stanicu, Opći kolektivni ugovor, Zakon o radu, tražimo da resorno ministarstvo do narednog sastanka da mišljenje po tom pitanju, a imajući u vidu propise kojima su regulisana prava državnih službenika i namještenika. Osim toga, molimo ministra finansija i Vladu za informacije da li se planira povećanje osnovice plaća državnih službenika i namještenika u Budžetu za 2018. godinu, a s obzirom da se osnovica za njih primjenjuje i na uposlenike u obrazovanju, kao i u javnim ustanovama kulture, socijale itd. Ukoliko se planira, molimo za informacije koliko će sredstava biti planirano a s obzirom na to da su sredstva za povećanje plaća zaposlenih u zdravstvu već planirana kao i da se planiraju sredstva za poboljšanje statusa uposlenih u obrazovanju,  a kako bi na osnovu te informacije iznašli najbolja zakonska rješenja za poboljšanje ugroženog statusa državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo”, istakla je predsjednica Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe KS Višnja Ljubijankić.

Predsjednik Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika Elvis Zornić kazao je da je potrebno donijeti kvalitetan tekst zakona koji će urediti plaće i naknade samo državnih službenika i namještenika. Predložio je da se sagleda mogućnost donošenja zasebnog zakona koji bi tretirao ova pitanja nosilaca funkcija zakonodavne i izvršne vlasti.

“Naš primarni cilj je ostvariti bolji status svih članova ovog sindikata jer smo trenutno najlošije plaćena administracija u Kantonu Sarajevo”, istakao je Zornić.

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić kazao je da ovaj sindikat uvažava izneseno i zahtijeva da se u što kraćem vremenskom periodu definiše način poboljšanja statusa državnih službenika i namještenika u narednoj budžetskoj godini.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Usaglašavanje teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS: Predstavnici sindikata zahtijevaju bolji status državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo

Policajci zbog novog zakona o PIO-u ‘bježe’ u penziju: Ne želimo da radimo u granapima ili kao nočni čuvari

izvor: source.ba

Premijer FBiH Fadil Novalić te federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača obećali su penzionerima usvajanje novog zakona o PIO-u te redovna i vanredna povećanja penzija.

Od početka iduće godine penzioneri mogu očekivati veće penzije za deset posto, a nakon toga i još jedno povećanje od pet posto.

Kako je rekao premijer Federacije BiH priveden dvogodišnji rad i da je ovaj zakon najmoderniji od svih zakona o PIO u regiji, te da su za njegovu izradu korišteni najmoderniji principi evropskog zakonodavstva.

Međutim, novim “modernim” rješenjima načina obručuna osnovice za penziju nisu zadovoljni policijski službenici koji ostvaruju beneficirani radni staž.

“Mi jesmo za sistemska rješenja, ali nismo za rješenja koja jednoj kategoriji umanjuju određena prava, prava za ostvarivanje visine penzije, da bi se na drugoj strani poboljšala prava neke druge kategorije. Trenutni rješenjem oštećene su one kategorije kojima pripadaju i policijski službenici. Nije tačno određeno kako i na koji način će se obračunati lični koeficijent za te kategorije”, izjavio je predsjednik Sindikata Policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.

Policajcima se na 30 godina efektivnog rada računa 40 godina staža. Kako je Hadžiabdić izjavio za Source portal, oni će i dalje insistirati da se kategorija policijskih službenika adekvatno riješi kada je riječ o osnovici koja će se uzeti za proračun prilikom odlaska u penziju.

Slikovni rezultat za Mirza Hadžiabdić
Mirza Hadžiabdić

“Prema novom zakonu tjeraju nas da kada odemo u penziju radimo po granapima ili kao nočni čuvari. Mora se pronaći adekvatno rješenje. U zemljama u okolini računa se jednogodičnji ili petogodišnji prosjek ili kao što je to slučaj u Makedoniji gdje se računa deset najpovoljnijih godina radnog staža. Prema našim informacijama doći će do umanjenja penzije do 30 % policijskim službenicima u odnosu na postojeće rješenje. Dakle policajac koji sada ode u penziju imat će 30% veći iznos u odnosu na policijskog službenika koji se za taj korak odluči nakon 1. januara 2018. godine. Drugim riječima nije uredu da pojedincima penzija od 1000 KM po starom zakonu, novim rješenjima bude smanjena na 600 KM, govori Hadžiabdić.

Prema Hadžiabdićevim riječima, činjenicom da će biti oštećeni, Vlada je primorala policijske službenike da upišu dodatni staž na osnovu učestvovanja u Armiji odnosno u Oružanim snagama tokom agresije, samo kako bi “na vrijeme” stigli do penzije.

“Zbog toga sada imate veliki broj policijskih službenika koji nedostaju policijskim organima za redovno izvršavanje službenih poslova i zadataka. To se odražava i na stepen sigurnosti u zemlji. Možete provjeriti i u PIO-u, gdje su u posljednjih godinu dana imali 17 ili 18 hiljada zahtjeva za penziju, što je za 100% više zahtjeva u odnosu na prethodnu godinu. Mi svaki dan imamo određeni broj policajaca koji ispunajvaju uslove i koji žele u ‘prijevremenu’ penziju. Sve to predstavlja opterećenje za penzioni fond, ali i za policijske strukture”, zaključio je za kraj predsjednik Sindikata Policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Policajci zbog novog zakona o PIO-u ‘bježe’ u penziju: Ne želimo da radimo u granapima ili kao nočni čuvari

Raste nezadovoljstvo zbog novog zakona o PIO-u: Policajci će imati najniže penzije, kao i do sada

Izvor: klix.ba

Raste nezadovoljstvo zbog novog zakona o PIO-u: Policajci će imati najniže penzije, kao i do sada

Foto: Arhiv/Klix.ba
 

Policijski službenici mogu imati dodatni razlog za nezadovoljstvo nakon što je novi zakon o PIO-u upućen u parlamentarnu proceduru jer zbog nefunkcionalnog Parlamenta Federacije BiH još zadugo neće doći na dnevni red.

Predsjednik Sindikata Policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić kazao je za Klix.ba da se Vlada Federacije BiH i ovaj put oglušila o njihove zahtjeve i da novi zakon o PIO-i ne rješeva njihove probleme na način na koji bi oni to željeli.

“Mi smatramo da policija treba biti izuzeta, kao što su izuzeti pripadnici Oružanih snaga BiH, kojima se prema važećem zakonu računa petogodišnji prosjek, odnosno prosjek ličnih primanja koja su ostvarili u posljednjih pet radnih godina”, kazao je predsjednik Sindikata Policije Kantona Sarajevo.

Dodao je da su i prilikom prethodna dva prijedloga, koja nisu usvojena u Parlamentu, tražili određena pojašnjenja vezana za beneficirani radni staž, odnosno način obračuna osnovice za penzije za policijske službenike s beneficiranim radnim stažom. 

“Policajcima se na 30 godina efektivnog rada računa 40 godina staža. Za vrijeme sastanaka s predstavnicima Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku nam nisu adekvatno odgovorili koja je to formula koja će se primjenjivati za obračun naših penzija, odnosno koji će se prosjek uzimati za onih 10 godina koje mi ne radimo”, rekao je Hadžiabdić za Klix.ba. 

Dodao je da su inicirali izmjene u cilju poboljšanja uredbe, odnosno da se za prosjek utvrđivanja osnovice računa ili posljednja godina radnog vijeka, ili posljednjih 5-10, eventualno 15 godina radnog staža.

“Mi smo u svakom slučaju uvijek za donošenje sistemskih rješenja u svim društvenim segmentima pa tako i kada je riječ o uređivanju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja. Međutim, ne možemo i nećemo dozvoliti da takva rješenja idu na štetu kategorije koju mi predstavljamo, policijskih službenika. Smatramo da ima prostora i da treba osmisliti i predložiti adekvatna rješenja koja neće dovesti do, kako premijer Fadil Novalić najavljuje, značajnih umanjenja policijskim službenicima”, istakao je Hadžiabdić.

Skupština Kantona Sarajevo je još u februaru 2017. godine pokrenula inicijativu da se pristupi izmjeni Zakona o PIO-u. Inicijativa je podrazumijevala da se policijskim službenicima u Federaciji BiH prilikom izračunavanja osnovice za penziju u obračun uzima prosjek pet posljednjih godina radnog staža prije ispunjavanja uslova za penziju, ako su proveli najmanje pola radnog staža od ukupnog efektivnog staža kao policijski službenici.

Vlada Federacije BiH se tek krajem maja 2017. godine izjasnila da ne prihvata navedenu Inicijativu za izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koju je podnijela Skupština Kantona Sarajevo. Ocijenjena je neprihvatljivom iz razloga što je u proceduri bilo donošenje novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

No, zahtjevi policijskih službenika ipak nisu uvaženi u novom zakonu o PIO-u, odnosno u prijedlogu koji je jučer upućen u parlamentarnu proceduru.

“Tjeraju nas da po odlasku u penziju čuvamo granape, kao noćni čuvari, ili da na drugi način zarađujemo kako bismo mogli preživjeti”, zaključio je predsjednik Sindikata Policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Raste nezadovoljstvo zbog novog zakona o PIO-u: Policajci će imati najniže penzije, kao i do sada

Ministar Nenadić sa predstavnicima sindikata: Sistematski i transparentno urediti pitanje državne službe

izvor: vlada.ks.gov.ba

Usaglašavanje teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo bio je povod još jednog sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića i saradnika sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Sindikata policije KS, te Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika.

Ovom prilikom, predstavnici sindikata iznijeli su svoje stavove koji se odnose na propisivanje prava po osnovu radnog odnosa državnih službenika i namještenika. Informisali su ministra da su državni službenici i namještenici u KS kategorija uposlenih u javnom sektoru koja je već duži period u diskriminirajućem položaju u odnosu na druge zaposlene u javnom sektoru, pri čemu konretno misle na obrazovanje, zdravstvo i komunalnu privredu.

Iskazali su svoj interes da se Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti KS usaglasi i nađe pred zastupnicima Skupštine KS što prije, jer je to preduslov za poboljšanje standarda ove kategorije uposlenih.

Mišljenja su kako se njihov položaj treba upoređivati sa standardom u Kantonu Sarajevo, a ne u Federaciji BiH, jer oni žive, rade, troše i funkcioniraju u KS.

Zadovoljni su načinom na koje resorno ministarstvo vodi pregovore s njima, te su naveli i kako smatraju da je to i jedini pravi način da se adekvatno riješi sudbina državnih službenika i namještenika.

Ministar Nenadić je podsjetio predstavnike sindikata na finansijska ograničenja u Budžetu KS i prihvatio stav da se profesionalna državna služba zasniva na zadovoljnom radniku, onom koji će svoj rad naplatiti, u najmanju ruku, kao i drugi koji su u sličnom ili jednakom položaju u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo.

Potvrdio je da je interes Vlade KS da u okviru državne službe svaki činovnik bude plaćen po jednakim uvjetima za isto radno mjesto, kako ne bi dolazilo do diskriminacije, ne samo u odnosu na uposlenike izvan javne uprave, nego i unutar nje.

Napravio je i poređenja određenih sektora privrede i privatnih sektora i upozorio na određena ograničenja koja u tom smislu postoje.

I ovoga puta učesnici sastanka prošli su kroz kompletan predloženi tekst Zakona o plaćama.

Određene odredbe oko kojih je postojala suglasnost i koje je ministar mogao prihvatiti su usuglašene i uvrštene u tekst Zakona o plaćama i naknadama, dok je određeni broj pitanja ostao neusuglašen. Riječ je, uglavnom, o onim pitanjima koja se odnose na utvrđivanje načina obračuna plaće i drugih primanja iz radno – pravnog osnova, nagrađivanja, plaćanja naknade za prijevoz na posao i s posla, regresa i neka druga veoma složena pravna i financijska pitanja. Napravljena je i uporedba  tekstova zakona u  Kantonu i u Federaciji.

Predstavnici sindikata su svjesni mogućnosti Kantona Sarajevo, ali su potcrtali kako je potrebno da se svi zaposlenici dovedu u jednak položaj u javnom sektoru i da dijele istu ili makar sličnu sudbinu.

Ministar Nenadić je predložio da se s ciljem konačnog definiranja određenih pitanja u tekstu pomenutog zakona pribavi preliminarna fiskalna procjena od strane Ministarstva finansija KS, kako bi se razgovori održali u skorije vrijeme.

Najavio je da će se u naredni petak održati novi sastanak na koji će biti pozvani premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar finansija Jasmin Halebić.

Predstavnici sindikata su ohrabreni namjerama Vlade i Ministarstva da se pitanja državne službe počne sistematski i transparentno uređivati i u tom kontekstu naglasili su da je važno ove procese voditi dosljedno, a s ciljem predstojećih razgovora oko kolektivnog ugovora i drugih propisa koji tretiraju prava i obaveze državnih službenika i namještenika.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Ministar Nenadić sa predstavnicima sindikata: Sistematski i transparentno urediti pitanje državne službe

Potpisani ugovori o stipendiranju djece poginulih policijskih službenika

Izvor: mup.ks.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je od ove godine, u skladu sa Kolektivnim ugovorom potpisanim između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo, po prvi put  dobilo mogućnost stipendiranja djece poginulih policijskih službenika.

Tim povodom, danas je u sjedištu Ministarstva održana prikladna ceremonija na kojoj su potpisani ugovori o stipendiranju Pivodić Alema i Trako Tarika, sinova poginulih policijskih službenika Muhidina Pivodića i Trako Mahmuta. Uz članove porodica, ceremoniji su prisustvovali ministar Vedran Mulabdić, policijski komesar Mevludin Halilović i predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ima obavezu i dužnost da se brine o članovima porodica naših kolega koji nisu više sa nama, jer oni neće i ne smiju biti zaboravljeni “, rekao je ovom prilikom ministar Mulabdić, te naglasio da će u budžetu i za naredne godine biti planirana sredstva za stipendiranje ove djece sve do završetka njihovog  školovanja.

Policijski komesar Mevludin Halilović je izrazio zahvalnost Vladi Kantona Sarajevo, ministru Mulabdiću i Sindikatu policije što je po ovom pitanju iznađeno jedno sistemsko rješenje kakvo nismo imali do sada. „Jako je važno za sve policijske službenike da znaju da će i oni i njihove porodice uvijek imati podršku Ministarstva u bilo kojoj situaciji koja ih može zadesiti“ naveo je komesar Halilović.

Članovi porodica su se ovom prilikom zahvalili svima koji su doprinijeli da se mogućnost stipendiranja reguliše na ovaj način naglasivši da im prije svega puno znači to što Ministarstvo o njima vodi brigu i što nisu zaboravljeni.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Potpisani ugovori o stipendiranju djece poginulih policijskih službenika

Obilježavanje 19. godišnjice pogibije policijskog službenika Madeško Elvedina

U organizaciji Sindikata policije Kantona Sarajevo, povodom obilježavanja 19. godišnjice pogibije policijskog službenika Madeško Elvedina, dana 15.08.2017. godine u 11,00 sati u prostorijama Druge Policijske uprave – Policijske stanice Centar izvršen je prijem porodice rahmetli Madeško Elvedina.
Istog dana u 12,00 sati zajedno sa porodicom rahmetli Madeško Elvedina izvršen je obilazak mjesta ukopa na mezarju „Kovači“ – Hrasnica, i u ime Sindikata policije Kantona Sarajevo položeno cvijeće.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje 19. godišnjice pogibije policijskog službenika Madeško Elvedina

Obilježavanje 22 godišnjice genocida u Srebrenici

Sindikat policije Kantona Sarajevo je, uvažavajući zahtjeve svog članstva, i ove godine, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravom policije, uzeo učešća u obilježavanju genocida u Srebrenici.
Tako se 20 članova sindikata danas, 08.07.2017.godine u ranim jutarnjim satima uputilo u Nezuk, odakle će učestvovati u “Maršu mira 2017”, dok su tri člana sindikata učesnici biciklističkog maratona koji polazi iz Bihaća za Srebrenicu.
Ovakve i slične aktivnosti su obaveza u čast svih žrtava genocida i agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali i nada, da se nikada, nigdje i nikome, ne ponovi Srebrenica.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje 22 godišnjice genocida u Srebrenici

Sastanak policijskog komesara sa predstavnicima Sindikata policije KS

Izvor: mup.ks.gov.ba

Danas je u sjedištvu MUP-a Kantona Sarajevo održan radni sastanak policijskog komesara Mevludina Halilovića sa rukovodstvom Sindikata policije Kantona Sarajevo. Sastanak su inicirali predstavnici sindikata u namjeri da upoznaju policijskog komesara sa trenutnom situacijom u Upravi policije, sa stajališta sindikalnih predstavnika uposlenika MUP-a KS, te razmjenom mišljenja o aktuelnim temama.

Nakon što je g. Mevludinu Haliloviću uručena prigodna čestitka povodom imenovanja na funkciju policijskog komesara, sindikalni predstavnici su delegirali više pitanja koja bi u narednom periodu trebala biti predmet rasprave u nadležnim zakonodavnim i izvršnim tijelima Kantona Sarajevo, a tiču se radno-pravnog statusa uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo i sadržaja pojedinih zakonskih i podzakonskih akata koji taj status regulišu. Nakon što su razmotrena pomenuta pitanja, zajednički zaključak sa sastanka je da bi u narednom periodu bilo neophodno nastaviti sa korisnom praksom saradnje i redovne komunikacije i razmjene mišljenja menadžmenta MUP-a KS i Sindikata policije, što će zasigurno dovesti do poboljšanja uvjeta rada svih uposlenih, bolje materijalno-tehničke opremljenosti službi koje djeluju u okviru MUP-a Kantona Sarajevo, a sve sa ciljem podizanja ukupne operativne sposobnosti svih organizacionih jedinica na viši nivo.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Sastanak policijskog komesara sa predstavnicima Sindikata policije KS

Obilježavanje “Dana SPKS 2017”, ispraćaj penzionosanih članova Sindikata i zajedničko druženje – Igman

Dana 18.05.2017. godine (ČETVRTAK) na Igmanu ispred objekta MUP-a Kantona Sarajevo na Grkarici, sa početkom u 08,15 sati, Sindikat policije Kantona Sarajevo u povodu „Obilježavanja Dana Sindikata policije 2017”, i 19 godina od osnivanja je organizovao takmičenje u malonogometnom turniru i turnir u šahu pod nazivom „Obilježavanje Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo 2017”, kao i svećani ispraćaj penzionisanih članova Sindikata.

Planirane aktivnosti su organizovane za članove sindikata, i to: malonogometni turnir za prijavljene ekipe, šahovski turnir za prijavljene učesnike, svečani ispraćaj penzonisanih članova sindikata i zajedničko druženje

Na stadionu ispred platoa objekta Grkarica izvršeno je postrojavanje svih ekipa, pozvani su svi prisutni penzioneri, gosti i prisutni članovi SPKS, kao i porodice poginulih policajaca, gdje je otpočeo svečani dio programa povodom „Obilježavanja Dana Sindikata policije 2017”, i na prigodan način obilježen odlazak u penziju 60 članova sindikata, koji su penzionisani u periodu od 01.04.2016. – 30.04.2017.godine.
Nakon pozdrava i intoniranja himne BiH obratio se predsjednik UO SPKS Hadžiabdić Mirza, koji je pozdravio sve prisutne, saopštio razloge organizacije navedene manifestacije i proglasio Sportske igre otvorenim.

Izvršen53 o je prozivanje 53  penzionera kojima je od strane predsjednika UO uručen prigodni pokloni – ručni sat i zahvalnica za dugogodišnje članstvo u SPKS.

Nakon dodjele poklona izvršena je prozivka članova porodica Madeško, Trako i Pivodić, poginulih policajaca, kojima je dodijeljen novčani iznos.

Nakon toga, Predsjednik UO dodijelio je poklon – sat i pohvale za dva sindikalna povjerenika za dugogodišnji rad na poslovima povjerinika, i to: Đulbegović Nihadi i Mirvić Harisu.

Predsjednik UO dodijelio je plaketu Vladi Kantona Sarajevo, zahvalnicu
premijeru i članovima vlade Kantona Sarajevo za uspiješnu saradnju sa
sindikatom i potpisivanje prvog Kolektivnog ugovora.

SLIKE MOŽETE POGLEDATI OVDJE

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje “Dana SPKS 2017”, ispraćaj penzionosanih članova Sindikata i zajedničko druženje – Igman