Javna rasprava o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH organizovana za nivo Kantona Sarajevo

Izvor: vlada.ks.gov.ba

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo organizovali su danas javnu raspravu o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt tog zakona i zadužio Vladu FBiH da organizira i provede javnu raspravu, te da iznesene prijedloge i sugestije na taj zakon uzme u  obzir prilikom izrade Prijedloga ovog zakona.

Javna rasprava je upriličena za predstavnike Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, kantonalnih upravnih organizacija i službi te javnih ustanova i preduzeća,  pravobranilaštava Kantona Sarajevo, Grada i općina, Ekonomsko-socijalnog vijeća KS, Agencije za državnu službu FBiH, općina i sindikata kao i za ostale zainteresirane.

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja penzijsko-invalidskog osiguranja Kenan Spahić je izjavio da ovaj zakon nema alternativu jer je postojeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u velikoj mjeri urušio penzioni sistem. Naveo je neke od ključnih i novih zakonskih rješenja.

“Novi zakon  nudi rješenja koja će poboljšati finansijsko stanje nosilaca osiguranja, a  odrazit će se i na redovnost isplate penzija. Uvodi se trezorsko poslovanje nosioca osiguranja a što će osigurati veću transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate penzija, a to je općeprihvaćeno rješenje u brojnim zemljama. Također se uvodi bodovni način obračuna penzija. Svaka osoba će moći izračunati svoju penziju, samim tim osobe koje više zarađuju će biti stimulisane da plaćaju punu stopu doprinosa”, naveo je Spahić. Dodao je da novi zakon predviđa i rast svih penzija u skladu s rastom troškova života, što dosada nije bio slučaj.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović je kazala da je ovo ministarstvo dalo punu podršku organizaciji  javne rasprave kao i  donošenju ovog zakona.

“Ministarstvo će podržati sva pozitivna rješenja koja ovdje budu iznijeta i zahtijevat ćemo da se ona ugrade u ovaj zakon”,  naglasila je ministrica Dautbegović i kazala da se nada da će donošenjem ovog zakona biti značajno poboljšan status penzionera.

Predsjednik UO Sindikata policije KS Mirza Hadžiabdić iznio je nekoliko primjedbi na predloženi Nacrt ovog zakona u ime ovog sindikata. Kazao je da se definicijom staža osiguranja dovodi u pitanje staž osiguranja iz ratnog perioda ako se za taj period ne uplate doprinosi. Naveo je i primjedbu ovog sindikata koja se odnosi na godine života za odlazak u penziju. Po njegovim riječima, ovim zakonom predviđena donja granica za odlazak u penziju je 55  godina što je za policiju neprihvatljivo s obzirom da, kao i neke druge profesije, imaju beneficirani radni staž. Objasnio je da se pripadnici policije dovode u takvu situaciju da sa 30 godina efektivnog staža i 50 godina života stiču uslove za prestanak radnog odnosa ali da ne mogu ostvariti pravo na penziju. Također je istakao da ovim nacrtom zakona nije  definisano kako će se bodovati penzija za radnike koji imaju beneficirani radni staž.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Javna rasprava o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH organizovana za nivo Kantona Sarajevo

Gostovanje predsjednika Upravnog odbora Sindikata policije KS u dnevniku TV 1

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Gostovanje predsjednika Upravnog odbora Sindikata policije KS u dnevniku TV 1

Obilježavanje 21. godišnjice genocida Srebrenice

Članovi Sindikata policije Kantona Sarajevo su i ove godine uzeli učešće u obilježavanju 21. godišnjice genocida u Srebrenici.

Učesnici “Marša mira Srebrenica 2016” ispred Sindikata policije Kantona Sarajevo.

« 1 of 2 »

 

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje 21. godišnjice genocida Srebrenice

U Sindikatu policije KS zabrinuti: Četiri napada na policijske službenike za mjesec dana

Izvor: klix.ba

Sindikat policije KS i Unija samostalnih sindikata policije FBiH održali su danas konferenciju za novinare na kojoj su izrazili zabrinutost ovom situacijom. Podsjetimo, prošlog mjeseca policijski službenici napadnuti su u dva navrata i na njih je pucano iz vatrenog oružja.

“Ne tražimo pomoć jer imamo dovoljno iskustva i zakon iza sebe. Kada obučete uniformu morate biti spremni da ćete biti napadnuti i prozvani i sl. Zakonski okvir se nije mijenjao u posljednjih 30-40 godina. Svi govore kako je policija imala veće ovlasti prije, ali po zakonu nije bilo drugačije nego danas, samo su tada imali sistem koji je pratio tu problematiku. Mi sada imamo nedostatak funkcionisanja tog sistema”, rekao je Fahrudin Halač, predsjednik Unije samostalnih sindikata policije FBiH, dodavši kako je vidljiv napredak u posljednje vrijeme.

Predsjednik Sindikata policije KS Mirza Hadžiabdić zahvalio se Skupštini i Vladi KS za svaki vid pomoći istaknuvši da je policija napredovala dolaskom nove Vlade jer su dobili materijalna i tehnička sredstva te su zaposleni novi ljudi. Na sjednici koju su održali 1. jula zatražili su od Vlade KS da daju dodatna sredstva kako bi se poboljšali uvjeti rada i sigurnosti policijskih službenika i izvršila nabavka nove opreme za zaštitu policajaca na radu.

“Upravni odbor Sindikata policije KS najoštrije osuđuje svaki vid napada na policijske službenike koji obavljajući časno policijsku dužnost nerijetko budu napadnuti i vatrenim oružjem, čime se direktno ugrožavaju životi policijskih službenika. Dajemo punu podršku svim policijskim službenicima Uprave policije i MUP-a KS u zakonitom i profesionalnom izvršavanju službenih poslova”, rekao je Hadžiabdić.

Zatražili su donošenje neophodnih propisa koji regulišu radno-pravni status policijskih službenika, novog zakona o policijskim službenicima, zakona o platama policijskih službenika u KS, kolektivnog ugovora za koji su pregovori u toku te usklađivanja ličnih primanja policijskih i državnih službenika i namještenika u MUP-u KS na nivou FBiH.

Pozvali su relevantne organe i institucije koje se bave segmentom sigurnosti i zaštite na radu da daju doprinos zaštite na radu policijskih službenika i drugih uposlenika koji svojim neposrednim aktivnostima štite život i imovinu građana, održavaju red i mir, sprečavaju i dokumentuju krivična djela, vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja, kao i sve druge poslove u skladu sa zakonom.

“Od pravosudnih institucija insistiramo da za svaki vid napada na službene osobe u vršenju dužnosti adekvatno sankcionišu počinitelja. Kada obučete policijsku uniformu postajete obilježeni u društvu i sama ta činjenica itekako daje na težini policijskog posla”, dodao je Hadžiabdić.

Konferenciji za novinare prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova KS Vedran Mulabdić, ministar finansija KS Jasmin Halebić, načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a KS Mevludin Halilović i drugi predstavnici Vlade KS i MUP-a KS, kao i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović koji je pružio punu podršku policijskim službenicima u borbi za njihova prava.

20160708_150845

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za U Sindikatu policije KS zabrinuti: Četiri napada na policijske službenike za mjesec dana

Sastanak predstavnika Sindikata policije KS sa ministrom MUP-a Kantona Sarajevo

Na inicijativu Sindikata policije Kantona Sarajevo u vezi sa aktuelnom problematikom koja se tiče radno-pravnog i materijalnog statusa uposlenika, danas je u sjedištu MUP-a KS, održan radni sastanak ministra MUP-a Kantona Sarajevo, Vedrana Mulabdića i direktorice Uprave za administracjiu i podršku Sanje Petrović, sa rukovodstvom Sindikata policije KS. Sastanak je  iniciran namjerom predstavnika Sindikata da upoznaju ministra sa trenutnom situaciji u Ministarstvu, sa stajališta sindikalnih predstavnika uposlenika MUP-a KS i razmjenom mišljenja o aktuelnim temama. Tom prilikom je delegirano više pitanja koja će u narednom periodu biti predmet  rasprave u nadležnim zakonodavnim i izvršnim tijelima Kantona Sarajevo, a tiču se radno-pravnog statusa uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Konkretno, u pitanju je sadržaj Zakona o policijskim službenicima, Zakona o platama policijskih službenika,  te predložena rješenja u novoj sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa novim Zakonom o unutrašnjim poslovima, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji je u fazi izrade. Također, bilo je riječi i o aktivnostima na realizaciji procedure kolektivnog osiguranja MUP-a Kantona Sarajevo, te trenutnim mogućnostima povećanja osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u narednoj budžetskoj godini.  Zajednički zaključak sa ovog sastanka je, da je u narednom periodu neophodno nastaviti sa dobrom i korisnom praksom dobre saradnje i redovne komunikacije menadžmenta MUP-a Kantona Sarajevo i Sindikata policije, koja će svakako dovesti do poboljšanja uvjeta rada svih uposlenih, bolje matreijalno-tehničke opremljenosti svih službi koje djeluju u okviru Ministarstva, a sve to sa ciljem podizanja ukupne operativne sposobnosti svih organizacionih jedinica na viši nivo.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Sastanak predstavnika Sindikata policije KS sa ministrom MUP-a Kantona Sarajevo

Nacrt Zakona o radu na nivou kantona, stav

Broj: SPKS-310/16

UNIJA SAMOSTALNIH SINDIKATA POLICIJE FBiH
– n/r g. Halač Fahrudina – predsjednika

 PREDMET:  Nacrt Zakona o radu na nivou kantona, stav,  d o s t a v lj a  s e
VEZA: Akt SSSBiH broj: 01-III-281/16 od 10.06.2016. godine

         Povodom akta, broj i datum veze, a kojim se traži stav za eventualno donošenje Zakona o radu na nivou kantona, Sindikat policije Kantona Sarajevo je stava da se određena prava i obaveze koja nisu regulisana Zakonom o radu na nivou Federacije BiH, mogu regulisati kroz kolektivne ugovore, bez potrebe za donošenjem posebnog propisa – Zakona o radu na nivou kantona.

 PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Nacrt Zakona o radu na nivou kantona, stav

Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, dopis

Broj: SPKS-280/16

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajuće

VLADA KANTONA SARAJEVO
n/r premijera

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
n/r ministra

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
n/r ministrice

Poštovani,

        Planiranu reformu zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, pratimo sa posebnom pažnjim, obzirom da se direktno tiče našeg članstva, koji primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju u Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, a koji se u pomenutoj reformi, planira „ukinuti“, što se moglo zaključiti iz pojedinih medijskih istupa.

Unatoč ubrzanim reformama, koje su nastale pod pritiskom nagomilanih problema, mora se voditi računa da se osigura najbolja zdravstvena zaštita, a pod jednakim zakonskim uvjetima stanovništvu Federacije BiH, pa tako i Kantona Sarajevo.

Kako je Vlada Kantona, pored toga što vrši vlast i poslodavac, ista mora provoditi mjere za sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti, sprečavanje ozljeda na radu i pružanje odgovarajuće prve pomoći, kao i osigurati mjere zaštite zdravlja uposlenika koji su na radnom mjestu izloženi posebnim opasnostima za zdravlje, gdje svakako spadaju i pripadnici kantonalne policije.

Ne može se samo slijepo gledati u primarnu zdravstvenu zaštitu kroz porodičnu medicinu, a zanemariti medicina rada, kako se planira ovom reformom, što nas posebno upućuje da se nema razumjevanja za problematiku specifične zdravstvene zaštite policijskih službenika.

Javne zdravstvene ustanove ovakvog tipa već odavno postoje i funkcioniraju u zemljama  okruženja, ali i zemljama članicama EU, što ukazuje na neophodnost postojanja takve ustanove, koja je prijeko potrebna policijskim službenicima i čiji rad bi se morao unaprijediti, a nikako zatvarati, odnosno, ukidati nadolazećom reformom.

Najoptimalniji način za rješavanje pitanja statusa ovoga Zavoda bilo bi njegovo definisanje u Zakonu o unutrašnjim poslovima u Kantonu Sarajevo.

J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, osnovan je još 1953.godine od strane Državnog sekratarijata za unutrašnje poslove BIH radi pružanja zdravstvenih usluga (opće, specijalističke i druge vrste zdravstvenih usluga), zaposlenima u Državnom sekretarijatu unutrašnjih poslova.

Nakon toga u više navrata mijenjao je naziv, radi usaglašavanja sa zakonskim propisima, ali je djelatnost ostajala nepromijenjena, tj. obezbjeđenje zdravstvene zaštite, prvenstveno pripadnicima policije, a i drugim korisnicima (zaposlenima u državnim institucijama).

Sa ovim Zavodom Vlada bi svojim zaposlenicima pružila dodatni vid zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

Iako je Zavod formiran za potrebe radnika MUP-a, treba omogućiti i da svako može izabrati da se liječi u ovoj ustanovi do postizanja određenih kvota, kako se predviđa reformom, čime bi se zadovoljili svi potrebni kriteriji, a Zavod bi bio u punom kapacitetu, a i u svrsi za koji je osnovan.

Želimo istaći da Zavod i njihovi zaposlenici uživaju iznimno povjerenje korisnika zdravstvenih usluga ovog Zavoda i tražimo da se u postupku reforme zdravstvenog sistema prepozna njegov značaj i uz eventalne potrebne izmjene nastavi sa svojim primarnim ciljem.

U tom kontekstu Sindikat policije Kantona Sarajevo daje puno podršku i zahtjeva opstanak Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, te poziva Vladu Kantona Sarajevo i nadležna ministarstva da status pomenutog zavoda adekvatno riješe na način koji će omogućiti njegovo postojanje i unapređenje rada u budućem periodu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, dopis

Kolektivno osiguranje, informacija

Broj: SPKS-153/16

MUP KANTONA SARAJEVO
 – ministru – za informaciju
 – Komisiji za provođenje tenderske procedure radi odabira najpovoljnije osiguravajuće kuće za zaključivanje ugovora o kolektivnom osiguranju uposlenika MUP-a KS

S obzirom da je imenovana navedena komisija, ovom prilikom želimo da Vam izrazimo podršku u radu, te Vas pozivamo da svojim radom date doprinos na zaključivanju adekvatnog ugovora, koji će biti povoljniji u odnosu na dosadašnji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozivamo da u budžetu za narednu godinu planira veća sredstva za navedenu namjenu koja bi osigurala zaključivanje adekvatnijeg ugovoram, a komisiju da nastavi rad na pripremi i provođenju tenderske procedure zbog koje je i formirana.

Sindikat zahtjeva i daje punu podršku za zaključivanje povoljnijeg ugovora o kolektivnom osiguranju.

         S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Kolektivno osiguranje, informacija

Nacrt Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, informacija

Broj: SPKS-177/16

U skladu sa programom rada Sindikata policije Kantona Sarajevo za 2016. godinu, javlja se potreba za preduzimanjem sindikalnih aktivnosti i aktivnog učestvovanja u postupku izrade i donošenja Zakona iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, a na osnovu kojeg će u budućnosti svoja socijalna prava ostvarivati članovi sindikata.

Reformski procesi u Bosni i Hercegovini realiziraju se u skladu sa dokumentom „Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina“, a reformskim procesima obuhvaćena je i oblast socijalne zaštite i penzija. Reformski procesi su neophodnost ka modernom i prosperitetnom društvu, ali isto tako neophodno je napraviti detaljnu analizu kako bi se spriječila svaka diskriminacija i povreda Ustavom zagarantovanih prava na socijalnu zaštitu, a posebno je potrebno obratiti pažnju da se reformski procesi, a između ostalih i reforma penzionog sistema u znatnoj mjeri „ne prelama preko leđa određenih kategorija postojećih ili budućih korisnika prava iz ovog zakona“.

Unatoč ubrzanim i brzopletim reformama, koje su nastale pod pritiskom nagomilanih problema, pravna država mora svojim građanima garantovati vladavinu prava i pravnu sigurnost. Naime, država treba da počiva na opštem principu da se njena sveukupna djelatnost može predvidjeti. Pravna sigurnost postoji kad su pred zakonima i pravom svi jednaki i ona može postojati samo tamo gdje svaki građanin može znati šta državne vlasti mogu i smiju učiniti, te znati šta je propisano, dopušteno ili zabranjeno. Pravna sigurnost znači i to da se svaki građanin može pouzdati u značenje i predvidivost važećih  pravnih propisa, kao i u prava i obaveze koji proizlaze iz tih propisa. Može se ponekad desiti u društvu da je pravna sigurnost pojedinca u sukobu sa javnim interesima, ali pojedinac ne bi smio biti nesrazmjerno oštećen time što će mu njegova jednom stečena prava biti oduzeta naknadnim izmjenama i dopunama zakona na neprimjeren način. Nastavi čitati

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Nacrt Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, informacija

Sastanak članova Vlade KS i sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo

Izvor: vlada.ks.gov.ba

Na inicijativu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS: Održan sastanak članova Vlade KS i sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović i ministar pravde i uprave Mario Nenadić održali su danas sastanak sa predstavnicima 11 sindikalnih organizacija sa sjedištem u Kantonu Sarajevo.

“Sastanak je zakazan povodom početka kolektivnog pregovaranja i pitanja reprezentativnosti sindikata koji će učestvovati u pregovorima. Resorno kantonalno ministarstvo trenutno provodi postupak odlučivanja koji je sindikat reprezentativan, a smatrali smo da je bilo neophodno da se prethodno sastanemo sa svim sindikatima i riješiti dileme koje imamo u  tom postupku”, obrazložila je ministricaDautbegović. Naglasila je da će se kolektivni pregovori vršiti sa reprezentativnim sindikatima i u skladu sa ustavnim nadležnostima Kantona Sarajevo.

Članovi Vlade su ovom prilikom informisali predstavnike sindikata da je u postupku i donošenje kantonalnog zakona o radu, kao i da im je namjera da u socijalnom dijalogu učestvuju i sindikati, te da čuju njihove prijedloge i sugestije na prijedlog budućeg zakona a prije nego on bude upućen  nadležnim ministarstvima i ekonomsko-socijalnom vijeću na razmatranje.

Po riječima ministrice Dautbegović,  Kanton Sarajevo je dužan da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Federalnog zakona o radu, donese svoje propise i uskladi ih sa ovim zakonom.

“Trenutno čekamo da stupi na snagu opći kolektivni ugovor da bismo pristupili kolektivnom pregovaranju sa reprezentativnim sindikatima po granama koje zastupaju”, istakla je ministricaDautbegović.

Predsjednik UO Sindikata policije KS i član Kantonalanog odbora saveza samostalnog sindikata BiH za KS Mirza Hadžiabdić je kazao da ovaj sindikat podržava ovakav način vođenja  socijalnog dijaloga Vlade Kantona Sarajevo.

“Cilj nam je da oni u konačnici rezultiraju kolektivnim ugovorima koji će biti zadovoljavajući kako za naše članstvo tako i Vladu KS”, istakao je i dodao da je neophodno regulisati pitanja registracije sindikata kao i njihove reprezentativnosti, kako bi pregovori koji će se voditi bili validni i u skladu sa zakonskim procedurama.
U ime Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, predsjednica Višnja Ljubijankić je kazala da ovaj sindikat nema problem sa reprezentativnošću i da će učestvovati u pregovorima o kolektivnom ugovoru za sve državne službenike i članice ovog sindikata.  Naglasila je da će u vezi s tim ovaj sindikat aktivno sarađivati sa svim postojećim sindikatima, a čiji su članovi državni službenici i namještenici  jer su svi u istoj, teškoj situaciji u KS-u.

Ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić je izjavio da mu je drago što su sindikati pozdravili ovakav način dijaloga. Rekao je da je Vlada KS prije šest mjeseci zatekla složeno stanje kada je u pitanju problem uređenja granskih kolektivnih ugovora, općeg kolektivnog ugovora kao i svega ostalog po pitanju uređenja prava zaposlenika na području KS-a, te da je današnji sastanak bio dobra prilika da se čuje šta o pitanjima reprezentativnosti i registracije imaju reći sindikati.
Naveo  je da je u KS-u registrovano preko 2200 udruženja građana među koje spadaju i sindikati, a to značajno doprinosi složenom stanju u ovoj oblasti.
“Imamo nesuglasice između sindikata koji zastupaju državnu službu, obrazovanje i na ovom sastanku smo pokušali razjasniti ta pitanja kako bismo imali jasan stav prema FBiH kao i prema sindikatima, ali i oni prema nama, jer je važno s kim krećemo u pregovore o granskim kolektivnim ugovorima. Prema važećem zakonu to su reprezentativni sindikati, a oni su dužni uključiti u pregovore i druge sindikate sa manje članova koji su registrirani, a nisu reprezentativni”, rekao je minsitar Nenadić.

Istakao je da će Vlada KS bez obzira na podijeljenost sindikalnih  organizacija  raditi u skladu sa zakonom kao i sa općim kolektivnim ugovorom onog trenutka kada on stupi na snagu.

“Imamo veliko razumijevanje sindikata, mislim da idemo u dobrom smjeru. U dvije ili tri oblasti imamo više registriranih sindikata jer neki su od njih registrovani na nivou FBIH a neki KS-a, a naša je namjera da prođemo kroz sve propise, i federalne i kantonalne, na najprimjereniji način i da izazovemo što manje reakcija ali i mogućih tužbi”, dodao je ministar Nenadić.

Premijer Konaković je naglasio da Vlada nema namjeru osporiti pravo reprezentativnosti niti jednom sindikatu, jer su u  fokusu njenog interesovanja  prava uposlenika, a ne pojedinačni interesi sindikata. Istakao je da je Vlada u ovom sastavu prva počela rješavati zatečene nagomilane probleme koji se tiču prava zaposlenika na području KS-a, a na koja niko nije obraćao pažnju posljednjih sedam godina.

“Vlada je spremna početi pregovore odmah, ali oni moraju biti po zakonu”, naglasio je premijer Konaković.

Stav članova Vlade je i  da će oni raditi strpljivo, a ne pod pritiscima sindikata, jer pritisci samo mogu usporiti te procese. Dat je i prijedlog da se ovakvi sastanci održavaju svake sedmice, a naredni  zajednički sastanak predstavnika Vlade i sindikata će ponovo biti o temi reprezentativnosti sindikata, kao i primjedbi i sugestija na predloženi kantonalni zakon o radu.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Sastanak članova Vlade KS i sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo