Obilježavanje “Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo” – Igman 26.05.2016.g.

Dana 26.05.2016.g. na Igmanu je obilježen “Dan Sindikata policije Kantona Sarajevo”.

IMG_0932

Program je obuhvatao malonogometni i šahovski turnir, ispraćaj u penziju članova Sindikata policije KS i zajedničko druženje.

Slike sa obilježavanja Dana Sindikata možete pogledati OVDJE

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje “Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo” – Igman 26.05.2016.g.

Obilježavanje “Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo 2016” – obavještenje

Obavještavamo Vas da je Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo u povodu „Obilježavanja Dana Sindikata policije 2016”, planirao određene sindikalne aktivnosti za dan 26.05.2016. godine (ČETVRTAK) na Igmanu ispred objekta MUP-a na Grkarici.

Planirane aktivnosti se organizuju za članove sindikata, i to: malonogometni turnir za prijavljene ekipe, šahovski turnir za prijavljene učesnike, svečani ispraćaj penzonisanih članova sindikata i zajedničko druženje.

Protokol:

  • Turnir u malonogometnom turniru prijavljenih učesnika bit će organizovan sa početkom u 08,15 sati ispred objekta MUP-a na Grkarici.
  • Turnir u šahu bit će organizovan sa početkom u 09,00 sati u objektu Grkarica.
  • U 13,00 sati planiran je svečani dio programa u kojem će na prigodan način biti obilježen odlazak u penziju kolegica i kolega, članova sindikata, koji su penzionisani u periodu od 01.09.2015. – 30.04.2016.godine.
  • U 14,00 sati zajedničko druženje uz ručak i prigodan muzički program.

 Upravni odbor sindikata poziva sve članove Sindikata policije Kantona Sarajevo da u skladu sa mogućnostima planiraju i prisustvuju navedenom obilježavanju “Dana  sindikata”.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje “Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo 2016” – obavještenje

Nacrt Zakona o državnoj službi

Dana 23.05.2016. godine u 10,00 sati u sali Skupštine Kantona Sarajevo, predstavnici Sindikata policije Kantona Sarajevo uzeli su aktivno učešće u javnoj raspravi Nacrta Zakona o državnoj službi.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Nacrt Zakona o državnoj službi

Malonogometni turnir Bugojno

Obavještavamo Vas da Sindikat policijskih službenika Srednjebosanskog Kantona – Travnik,  dana 23.05.2016. godine sa početkom u 10,00 sati u Bugojnu organizovao malonogometni turnir kao i zajedničko druženje.

Ispred Sindikata policije Kantona Sarajevo učestvovala je ekipa sastavljena od članova našeg sindikata.

 Sindikat je ekipu podržao osiguranjem prevoza, hrane i pića, a sve sa ciljem unapređenja i podizanja saradnje sa drugim sindikatima na viši nivo.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Malonogometni turnir Bugojno

Forum žena SSSBiH

U periodu  19 – 20.05.2016. godine u Konjicu, hotel Garden City, u organizaciji seminara Foruma žena SSSBiH, uz podršku FES-a, organizovan je seminar za žene.

Ispred Sindikata policije Kantona Sarajevo prisustvovale su dvije članice sindikata koje su predstavljale žene iz naše grane.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Forum žena SSSBiH

Godišnjica postrojavanja Prve policijske brigade Stari Grad

Dana 18.05.2016. godine intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, polaganjem cvijeća, te prigodnim govorima i recitacijama  na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović je obilježena 24. godišnjica postrojavanja Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo.

Učešće u ovoj manifestaciji su uzeli i članovi Sindikata policije Kantona Sarajevo.

Komandant Prve brigade policije Stari Grad Ismet Dahić, koji je bio i organizator današnjeg događaja u govoru je istakao da se na istom mjestu, ratne 1992. godine postrojilo oko 800 mladih policajaca, koji su tog dana polaganjem zakletve odlučili svojim životima braniti Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo. ”Živote su u toku rata izgubila 44 pripadnika brigade, dok su mnogi ranjeni. Odlučili smo da s ovog mjesta krene odbrana Sarajeva i tako je bilo. Moramo ići dalje, ali molim našu djecu da nikada ne zaborave ovaj datum”, kazao je Dahić.

Današnjem obilježavanju, kao i prethodnih godina prisustvovao je i načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić sa saradnicima, koji je zajedno sa Dahićem položio cvijeće na spomen ploču i odao počast ubijenim pripadnicima brigade.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Godišnjica postrojavanja Prve policijske brigade Stari Grad

Obavještenje o obilježavanju Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da je Sindikat policije Kantona Sarajevo povodom Dana Sindikata policije 29. Maja i 18. godina od osnivanja Sindikata policije Sarajevo (Sindikat policije Kantona Sarajevo formiran je 29.05.1998. godina) planirao obilježavanje navedene godišnjice i svečani ispraćaj penzionisanih članova sindikata pod nazivom «Obilježavanje Dana SPKS 2016».

Predviđene su sljedeće aktivnosti koje će se održati u objektu i terenu na Grkarici – Igman dana 26.05.2016. godine:

Malonogometni turnir,
Šahovski turnir,
Svečani ispraćaj penzionisanih članova sindikata koji su ostvarili pravo na penziju u periodu od 01.09.2015. godine do 30.04.2016. godine,
Zajedničkio druženje uz prigodan ručak.

S tim u vezi, Upravni odbor je blagovremeno poduzeo aktivnosti na organizaciji i realizaciji navedenog, te je potrebno da sve sindikalne organizacije čiji članovi žele da učestvuju na jednom od turnira, dostave spisak ekipa i takmičara (Napomena: samo aktivni članovi sindikata mogu uzeti učešća u obilježavanju “Dana SPKS”).
Spiskove dostaviti putem sindikalnih povjerenika na e-mail sindikata: sindikatpolicijeks@gmail.com ili putem redovne pošte, najkasnije do 06.05.2016. godine.

Koordinaciju takmičenja i suđenje utakmica malonogometnog turnira obavljat će Pobrić Bahrija, a šahovskog turnira Alihodžić Damirel.

PROPOZICIJE MALONOGOMETNOG TURNIRA:

U ekipama mogu učestovati samo takmičari članovi Sindikata policije Kantona Sarajevo
Ekipa koja učestvuje na turniru broji najviše do 10 igrača (u igri 4+1)
Ekipa koja učestvuje na takmičenju obavezna je da po mogućnosti delegira jednog sudiju.
Ekipa učestvuje u jednoobraznoj sportskoj opremi
Trajanje jedne utakmice je 20 minuta (bez poluvremena i zaustavljanja vremena)
U slucaju nerješenog rezultata odmah se pristupa izvodjenju penala (po tri izvođača)
Trajanje finalne utakmice 2×20 minuta (pauza 5 minuta)

PROPOZICIJE ŠAHOVSKOG TURNIRA:

Na turniru mogu učestovati samo takmičari članovi Sindikata policije Kantona Sarajevo,
Šahovski turnir je individulanog, a ne ekipnog karaktera

Proglašenje pobjednika bit će odmah po završetku turnira ispred objekta «Grkarica» na Igmanu.
Sve ekipe i takmičari koji učestvuju obavezni su prisustvovati ceremoniji proglašenja pobjednika.
Za osvojeno I , II, i III mjesto u obje discipline, kao i za najboljeg igrača, golmana i strijelca malonogometnog turnira bit će uručeni pehari i nagrade koje će osigurati Sindikat.

Izvlačenje parova malonogometnog turnira izvršit će se dana 09.05.2016. godine u 14,00 sati u prostorijama Sindikata policije Kantona Sarajevo u ulici Envera Šehovića broj 13, općina Novo Sarajevo, a izvlačenju su dužni prisustvovati predstavnici prijavljenih ekipa, dok su učesnici šahovskog turnira koji se prijave za isti dužni da se jave na dan turnira u 09,00 sati koordinatoru.

Sindikat poziva članove Sindikata policije Kantona Sarajevo da prisustvuju navedenom obilježavanju “Dana SPKS 2016”, pa je s tim u vezi potrebno izvršiti blagovremenu prijavu putem sindikalnih povjerenika kako bi se sindikat na vrijeme obratio menadžmentu MUP-a Kantona Sarajevo radi dobijanja saglasnosti za korištenje slobodnog dana prijavljenim učesnicima turnira.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obavještenje o obilježavanju Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo

Inicijativa


Broj: SPKS-208/16
Datum: 27.04.2016. godine

MUP KANTONA SARAJEVO
– n/r Jusko Ismir – ministar
– n/r Ćosić Vahid – policijski komesar

PREDMET: Inicijativa, d o s t a v lj a s e,-

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo je razmatrao odredbe Pravilnika o dodjeli pohvala, zahvalnica, nagrada i drugih priznanja organizacionim jedinicama i uposlenicima Ministarstva unutranjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-636-2/06 od 08.12.2006. godine, broj: 01-646/07 od 24.09.2007. godine, broj: 01-1067/12 od 24.08.2012.godine, broj: 01-593/14 od 04.12.2014. godine i broj: 01-114/15 od 04.03.2015. godine kojom prilikom smo utvrdili da istim normativnim aktom/ima nije predviđena mogućnost:
da se policijskim službenicima koji su zbog povrede na radu ili bolesti, Rješenjem IPK komisije razvrstani u II kategoriju invalidnosti i raspoređeni na poslove i zadatke u Upravi administracije i podrške, te odlaskom u penziju dodijeli „policijska značka MUP-a Kantona Sarajevo”,

Shodno navedenom, ovom prilikom podnosimo inicijativu za izmjenu naprijed navedenog pravilnika na način da se istim predvidi mogućnost dodjele “policijske značke MUP-a Kantona Sarajevo” policijskom službeniku invalidu II kategorije prilikom odlaska u penziju.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Inicijativa

Pismo ministru

Broj: SPKS-209/16
Datum: 27.04.2016. godine

MUP KANTONA SARAJEVO
n/r ministra g. Jusko Ismira

Poštovani,

Prije svega želim u ime članova Sindikata policije Kantona Sarajevo i svoje lično ime da Vam čestitam na kandidaturi za državnog ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, iako ne rado prihvatamo da samim tim prestajete da obnašate funkciju ministra MUP-a i člana Vlade Kantona Sarajevo.

Naime, za kratko vrijeme, koliko ste na čelu našeg ministarstva pokazali ste visok stepen profesionalnosti, uz želju da, kroz obezbjeđenje adekvatnijih uslova rada uposlenicima i nabavku neophodne opreme, policija i ministarstvo u cjelini građanima pruže viši stepen sigurnosti i bolju uslugu iz svoje nadležnosti.

Takođe, uspostavili ste dobar odnos sa predstavnicima Sindikata policije Kantona Sarajevo, te prihvatili sindikat kao socijalnog partnera u pravom smislu te riječi, uzimajući u obzir određene prijedloge koje smo Vam dostavili, a koji imaju za cilj poboljšanje radno pravnog statusa i stvaranje boljih uslova rada.

Činjenica je da ste pokrenuli niz aktivnosti na određenim projektima, te želimo iskoristi ovu priliku da Vas zamolimo da iskoristite svoj uticaj i rukovodstvu političke stranke čiji ste član, koje će kandidovati novog kandidata za poziciju ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, sugerišete da to bude osoba kvaliteta sličnih Vašim koja će nastaviti, jednim dobrim i poštenim odnosom prema radu i uposlencima, realizovati započete aktivnosti, sve sa ciljem stvaranja što pozitivnijeg sigurnosnog ambijenta u Kantonu Sarajevo.

Na kraju, Vama lično i Vašoj porodici, želimo puno dobrog zdravlja i sreće u životu, te uspjeha u radu na novoj poziciji.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog Odbora
Sindikata policije KS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Pismo ministru

Obilježen 6. april – Dan policije

Izvor: mup.ks.gov.ba

Danas je u MUP-u Kantona Sarajevo, na prigodan i skroman način, obilježen 6. april Dan policije.U sklopu obilježavanja ovog datuma, ali i kao dio obilježavanja Dana grada Sarajeva i Dana oslobođenja grada, delegacija MUP-a Kantona Sarajevo, predvođena ministrom, mr. Ismirom Juskom i policijskim komesarom, generalnim inspektorom policije, Vahidom Ćosićem, te predstavnicima Sindikata policije Kantona Sarajevo, je posjetila i položila cvijeće na mezarja i spomen-obilježja: Vječna vatra, -Šehidsko mezarje Kovači i Mezar prvog predsjednika R BiH Alije Izetbegovića, Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992. – 1995. godine, Spomen obilježje ubijenim policajcima u Velikom parku, Spomen sobu u F MUP-u BiH, Spomen sobu u MUP-u Kantona Sarajevo, te spomen-ploču policijskom službeniku Muhidinu Pivodiću koja se nalazi u Reljevu na mjestu njegove pogibije, kao i mezare policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo koji su poslije rata, vršeći dužnost izgubili život, Trako Kemala na mezarju Obad i Madeško Elvedina na mezarju Kovači u Hrasnici. Na ovaj način su pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo,  obilježili ove značajne datume, riješeni da svoje poslove i zadatke nastave obavljati časno i profesionalno,  odlučni i spremni da savjesno služe svim građanima Kantona Sarajevo.

Izvor: rtvvogosca.com.ba

U VOGOŠĆI OBILJEŽEN DAN POLICIJE

Povodom 6. aprila Dana policije KS u Policijskoj stanici Vogošća položeno je cvijeće i odata počast ispred spomen ploče na kojoj se nalaze imena 9 poginulih policajaca u periodu agresije 1992 -1995. Odata je počast Mehmedu Avdiću, Galibu Čoliću, Senadu Škori, Adnanu Hodžiću, Mehmedu Mehmedoviću, Samiru Gradišiću, Ibrahimu Čuturi, Jasminu Pandžiću i Sedinu Šehoviću. Delegacije MUP-a položile su cvijeće i na ostalim spomen pločama,  obilježjima i mezarjima poginulim policajcima.

Obilježavanje 6. aprila, Dana policije Kantona Sarajevo u Četvrtoj PU

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježen 6. april – Dan policije