Premijer Konaković i ministar Halebić sa ministrom, komesarom i Sindikatom MUP-a Kantona Sarajevo

Izvor: vlada.ks.gov.ba

Na današnjem sastanku premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i ministra finansija Jasmina Halebića sa čelnicima MUP-a Kantona Sarajevo, ministrom Vedranom Mulabdićem, policijskim komesarom Vahidom Ćosićem te predstavnicima Sindikata policijskih službenika KS i njihovim predsjednikom Mirzom Hadžiabdićem razgovaralo se o aktuelnim pitanjima i pregovorima oko granskog kolektivnog ugovora, potrebi donošenja zakona o platama policijskih službenika, o pravima iz radno pravnog odnosa te mogućnostima unapređenja uslova fukcioniranja policije.

Predsjednik Sindikata Mirza Hadžiabdić zahvalio se Skupštini i Vladi KS za svaki vid pomoći, istaknuvši da je policija napredovala u ovom periodu jer su dobili materijalna i tehnička sredstva te zaposlili nove ljude.

Stvaranje što boljih uslova za rad pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo i ohrabrenja u onome što rade nikada neće biti dovedeno u pitanje:

“Naše je opredjeljenje da i dalje kadrovski i materijalno jačamo Ministarstvo unutrašnjih poslova i uniformisanu policiju. Njihov rad i zalaganje moraju imati adekvatnu valorizaciju i činimo sve da tako i bude. I u ovih nekoliko zadnjih mjeseci vidjeli smo duge cijevi i oružane obračune sa najtežim posljedicama, svjesni smo sa čim se naši policajci susreću na ulicama Sarajeva i da rade jedan od najtežih i najodgovornijih poslova. U svakom trenutku oni imaju našu bezrezervnu podršku jer naša policija mora biti jak i profesionalan bedem odbrane od kriminala”, istakao je premijer Konaković nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima MUP-a Kantona Sarajevo.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Premijer Konaković i ministar Halebić sa ministrom, komesarom i Sindikatom MUP-a Kantona Sarajevo

Poziv na sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo

VLADA KANTONA SARAJEVO
n/r g. Konaković Elmedin – premijer

MINISTARSTVO FINANSIJA
n/r g. Halebić Jasmin – ministar

MUP KANTONA SARAJEVO
n/r g. Mulabdić Vedran – ministar
n/r g. Ćosić Vahid – policijski komesar
n/r g. Petrović Sanja – direktorica
Poštovani,

Molimo Vas da početkom naredne sedmice planirate održavanje radnog sastanka sa predstavnicima Sindikata policije Kantona Sarajevo, a kao tačke dnevnog reda predlažemo:

  • Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo,
  • Kolektivno pregovaranje sa ciljem donošenja Kolektivnog ugovora za uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo,
  • Planiranje Budžeta za 2017. godinu,
  • Tužbeni zahtjevi,
  • Razno.

Shodno Vašim redovnim obavezama, molimo Vas da nas o mjestu i terminu odžavanja sastanka obavijestite.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Poziv na sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo

Probni obračun plate u skladu sa Nacrtom Zakona o platama policijskih službenika Kantona Sarajevo

KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO – premijeru
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru
MINISTARSTVO FINANSIJA – ministru
PREDMET: Probni obračun plate u skladu sa Nacrtom Zakona o platama
policijskih službenika Kantona Sarajevo, traži se .-

VEZA: Dopis MUP-a Kantona Sarajevo, broj: 03/3-14-2-8794 od 16.08.2016.
godine
Sindikat policije Kantona Sarajevo je upoznat sa dopisom broj i datum veze, kao i činjenicom da do danas nije dostavljen odgovor, niti je izvršen traženi probni obračun plate za policijske službenike MUP-a Kantona Sarajevo, a koji bi bio u skladu sa Nacrtom Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, na čiji prednacrt je od strane ovog sindikata data saglasnost još 01.11.2013. godine.

Kako je neophodno prilikom donošenja zakonskih propisa planirati i obrazložiti i finansijske efekte donošenja takvog propisa, shodno odredbama Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na bužet („Sl. novine FBiH“, broj 34/16), a od strane Odjeljenja računovodstva Sektora za podršku MUP-a KS, upoznati smo da isti ne mogu bez tehničke podrške Ministarstva finansija KS izvršiti probni obračun, koji bi poslužio za finansijsko obrazloženje navedenog zakona, što je i bio razlog slanja akta broj i datum veze Ministarstvu finansija KS, neophodno je da odmah pružite potrebnu podršku, te da nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija KS, izvrše probni obračun plaće po platnim razredima i koeficijentima koji su dostavljeni predmetnim aktom sa osnovicom od 315,00 KM.

Naime, koristimo priliku da Vas upoznamo da je članom 35. Zakona o platama i naknadama policijskih službenika FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 45/10), propisano da su kantoni bili dužni u roku od 90 dana od dana donošenja navedenog zakona donijeti propis iz člana 31. istog zakona, kojim se reguliše visina i način ostvarivanja plata, naknada, dodataka na platu, koeficijenti i platni razredi policijskih službenika u kantonalnim ministrarstvima unutrašnjih poslova.
Obzirom da je od navedenog roka prošlo više od šest godina, što se može smatrati odgovornošću Vlada u ranijem sazivu, a ne usklađivanje primanja policijskih službenika u Kantonu Sarajevo sa primanjima policijskih službenika na razini Federacije BiH, direktno je uticalo na materijalni status našeg članstva, smatramo da je krajnje vrijeme da na ozbiljan i konstruktivan način i dijalog sa ovim sindikatom, riješimo navedeno pitanje donošenja adekvatnih propisa s ciljem uređenja pomenute oblasti, za šta vjerujemo da ova Vlada i Skupština imaju volju i odgovornost.

Ovdje je potrebno naglasiti da se složenost i obim policijskih poslova koji su itekako veći i bezbjedonosno teži, ne može porediti od strane drugih policijskih agencija sa poslovima i zadacima koje obavljaju policijski službenici u Kantonu Sarajevo, glavnom gradu BiH, uz iskreno uvažavanje svih ostalih koji se bave ovom vrstom zanimanja.

Molimo Vas da nas, kao reprezentativni Sindikat policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, o realizaciji probnog obračuna i njegovim finansijskim efektima obavijestite pismenim putem, kako bi ovaj sindikat preduzeo dalje aktivnosti na realizaciji zaključaka sa 18. sjednice Upravnog odbora Sindikata policije KS, na kojoj je, između ostalog donesena odluka o pokretanju inicijative za konačno usvajanje nacrta Zakona o platama i naknadama policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, te usklađivanje plata policijskih službenika sa platama koje imaju policijski službenici na razini Federacije BiH.

Očekujući razumjevanje i međusobnu saradnju s Vaše strane, nadamo se da jedan probni obračun nećemo morati smatrati vidom opstrukcije donošenja propisa kojim se uređuju prava policijskih službenika našeg Kantona.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Probni obračun plate u skladu sa Nacrtom Zakona o platama policijskih službenika Kantona Sarajevo

Obilježavanje 18. godišnjice pogibije policijskog službenika Madeško Elvedina

Obavještavamo vas da je dana 25.08.2016. godine u organizaciji Sindikata policije Kantona Sarajevo, na prigodan način obilježena 18. godišnjica pogibije policijskog službenika Madeško Elvedina.

U prostorijama Prve policijske uprave–Policijske stanice Centar u 10,00 sati izvršen je prijem porodice rahmetli Madeško Elvedina, te je tom prilikom od strane porodice Madeško izražena posebna zahvalnost Sindikatu policije Kantona Sarajevo na inicijativi i organizaciji ovog obilježavanja.

Istog dana u 11,00 sati zajedno sa porodicom rahmetli Madeško Elvedina izvršen je obilazak mjesta ukopa na mezarju „Kovači“- Hrasnica i u ime Sindikata izvršeno polaganje cvijeća.

Ovom prilikom obavještavamo članove Sindikata da će Upravni odbor i u narednom periodu nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje 18. godišnjice pogibije policijskog službenika Madeško Elvedina

Javna rasprava o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH organizovana za nivo Kantona Sarajevo

Izvor: vlada.ks.gov.ba

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo organizovali su danas javnu raspravu o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt tog zakona i zadužio Vladu FBiH da organizira i provede javnu raspravu, te da iznesene prijedloge i sugestije na taj zakon uzme u  obzir prilikom izrade Prijedloga ovog zakona.

Javna rasprava je upriličena za predstavnike Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, kantonalnih upravnih organizacija i službi te javnih ustanova i preduzeća,  pravobranilaštava Kantona Sarajevo, Grada i općina, Ekonomsko-socijalnog vijeća KS, Agencije za državnu službu FBiH, općina i sindikata kao i za ostale zainteresirane.

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja penzijsko-invalidskog osiguranja Kenan Spahić je izjavio da ovaj zakon nema alternativu jer je postojeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u velikoj mjeri urušio penzioni sistem. Naveo je neke od ključnih i novih zakonskih rješenja.

“Novi zakon  nudi rješenja koja će poboljšati finansijsko stanje nosilaca osiguranja, a  odrazit će se i na redovnost isplate penzija. Uvodi se trezorsko poslovanje nosioca osiguranja a što će osigurati veću transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate penzija, a to je općeprihvaćeno rješenje u brojnim zemljama. Također se uvodi bodovni način obračuna penzija. Svaka osoba će moći izračunati svoju penziju, samim tim osobe koje više zarađuju će biti stimulisane da plaćaju punu stopu doprinosa”, naveo je Spahić. Dodao je da novi zakon predviđa i rast svih penzija u skladu s rastom troškova života, što dosada nije bio slučaj.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović je kazala da je ovo ministarstvo dalo punu podršku organizaciji  javne rasprave kao i  donošenju ovog zakona.

“Ministarstvo će podržati sva pozitivna rješenja koja ovdje budu iznijeta i zahtijevat ćemo da se ona ugrade u ovaj zakon”,  naglasila je ministrica Dautbegović i kazala da se nada da će donošenjem ovog zakona biti značajno poboljšan status penzionera.

Predsjednik UO Sindikata policije KS Mirza Hadžiabdić iznio je nekoliko primjedbi na predloženi Nacrt ovog zakona u ime ovog sindikata. Kazao je da se definicijom staža osiguranja dovodi u pitanje staž osiguranja iz ratnog perioda ako se za taj period ne uplate doprinosi. Naveo je i primjedbu ovog sindikata koja se odnosi na godine života za odlazak u penziju. Po njegovim riječima, ovim zakonom predviđena donja granica za odlazak u penziju je 55  godina što je za policiju neprihvatljivo s obzirom da, kao i neke druge profesije, imaju beneficirani radni staž. Objasnio je da se pripadnici policije dovode u takvu situaciju da sa 30 godina efektivnog staža i 50 godina života stiču uslove za prestanak radnog odnosa ali da ne mogu ostvariti pravo na penziju. Također je istakao da ovim nacrtom zakona nije  definisano kako će se bodovati penzija za radnike koji imaju beneficirani radni staž.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Javna rasprava o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH organizovana za nivo Kantona Sarajevo

Gostovanje predsjednika Upravnog odbora Sindikata policije KS u dnevniku TV 1

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Gostovanje predsjednika Upravnog odbora Sindikata policije KS u dnevniku TV 1

Obilježavanje 21. godišnjice genocida Srebrenice

Članovi Sindikata policije Kantona Sarajevo su i ove godine uzeli učešće u obilježavanju 21. godišnjice genocida u Srebrenici.

Učesnici “Marša mira Srebrenica 2016” ispred Sindikata policije Kantona Sarajevo.

« 1 of 2 »

 

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje 21. godišnjice genocida Srebrenice

U Sindikatu policije KS zabrinuti: Četiri napada na policijske službenike za mjesec dana

Izvor: klix.ba

Sindikat policije KS i Unija samostalnih sindikata policije FBiH održali su danas konferenciju za novinare na kojoj su izrazili zabrinutost ovom situacijom. Podsjetimo, prošlog mjeseca policijski službenici napadnuti su u dva navrata i na njih je pucano iz vatrenog oružja.

“Ne tražimo pomoć jer imamo dovoljno iskustva i zakon iza sebe. Kada obučete uniformu morate biti spremni da ćete biti napadnuti i prozvani i sl. Zakonski okvir se nije mijenjao u posljednjih 30-40 godina. Svi govore kako je policija imala veće ovlasti prije, ali po zakonu nije bilo drugačije nego danas, samo su tada imali sistem koji je pratio tu problematiku. Mi sada imamo nedostatak funkcionisanja tog sistema”, rekao je Fahrudin Halač, predsjednik Unije samostalnih sindikata policije FBiH, dodavši kako je vidljiv napredak u posljednje vrijeme.

Predsjednik Sindikata policije KS Mirza Hadžiabdić zahvalio se Skupštini i Vladi KS za svaki vid pomoći istaknuvši da je policija napredovala dolaskom nove Vlade jer su dobili materijalna i tehnička sredstva te su zaposleni novi ljudi. Na sjednici koju su održali 1. jula zatražili su od Vlade KS da daju dodatna sredstva kako bi se poboljšali uvjeti rada i sigurnosti policijskih službenika i izvršila nabavka nove opreme za zaštitu policajaca na radu.

“Upravni odbor Sindikata policije KS najoštrije osuđuje svaki vid napada na policijske službenike koji obavljajući časno policijsku dužnost nerijetko budu napadnuti i vatrenim oružjem, čime se direktno ugrožavaju životi policijskih službenika. Dajemo punu podršku svim policijskim službenicima Uprave policije i MUP-a KS u zakonitom i profesionalnom izvršavanju službenih poslova”, rekao je Hadžiabdić.

Zatražili su donošenje neophodnih propisa koji regulišu radno-pravni status policijskih službenika, novog zakona o policijskim službenicima, zakona o platama policijskih službenika u KS, kolektivnog ugovora za koji su pregovori u toku te usklađivanja ličnih primanja policijskih i državnih službenika i namještenika u MUP-u KS na nivou FBiH.

Pozvali su relevantne organe i institucije koje se bave segmentom sigurnosti i zaštite na radu da daju doprinos zaštite na radu policijskih službenika i drugih uposlenika koji svojim neposrednim aktivnostima štite život i imovinu građana, održavaju red i mir, sprečavaju i dokumentuju krivična djela, vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja, kao i sve druge poslove u skladu sa zakonom.

“Od pravosudnih institucija insistiramo da za svaki vid napada na službene osobe u vršenju dužnosti adekvatno sankcionišu počinitelja. Kada obučete policijsku uniformu postajete obilježeni u društvu i sama ta činjenica itekako daje na težini policijskog posla”, dodao je Hadžiabdić.

Konferenciji za novinare prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova KS Vedran Mulabdić, ministar finansija KS Jasmin Halebić, načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a KS Mevludin Halilović i drugi predstavnici Vlade KS i MUP-a KS, kao i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović koji je pružio punu podršku policijskim službenicima u borbi za njihova prava.

20160708_150845

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za U Sindikatu policije KS zabrinuti: Četiri napada na policijske službenike za mjesec dana

Sastanak predstavnika Sindikata policije KS sa ministrom MUP-a Kantona Sarajevo

Na inicijativu Sindikata policije Kantona Sarajevo u vezi sa aktuelnom problematikom koja se tiče radno-pravnog i materijalnog statusa uposlenika, danas je u sjedištu MUP-a KS, održan radni sastanak ministra MUP-a Kantona Sarajevo, Vedrana Mulabdića i direktorice Uprave za administracjiu i podršku Sanje Petrović, sa rukovodstvom Sindikata policije KS. Sastanak je  iniciran namjerom predstavnika Sindikata da upoznaju ministra sa trenutnom situaciji u Ministarstvu, sa stajališta sindikalnih predstavnika uposlenika MUP-a KS i razmjenom mišljenja o aktuelnim temama. Tom prilikom je delegirano više pitanja koja će u narednom periodu biti predmet  rasprave u nadležnim zakonodavnim i izvršnim tijelima Kantona Sarajevo, a tiču se radno-pravnog statusa uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Konkretno, u pitanju je sadržaj Zakona o policijskim službenicima, Zakona o platama policijskih službenika,  te predložena rješenja u novoj sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa novim Zakonom o unutrašnjim poslovima, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji je u fazi izrade. Također, bilo je riječi i o aktivnostima na realizaciji procedure kolektivnog osiguranja MUP-a Kantona Sarajevo, te trenutnim mogućnostima povećanja osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u narednoj budžetskoj godini.  Zajednički zaključak sa ovog sastanka je, da je u narednom periodu neophodno nastaviti sa dobrom i korisnom praksom dobre saradnje i redovne komunikacije menadžmenta MUP-a Kantona Sarajevo i Sindikata policije, koja će svakako dovesti do poboljšanja uvjeta rada svih uposlenih, bolje matreijalno-tehničke opremljenosti svih službi koje djeluju u okviru Ministarstva, a sve to sa ciljem podizanja ukupne operativne sposobnosti svih organizacionih jedinica na viši nivo.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Sastanak predstavnika Sindikata policije KS sa ministrom MUP-a Kantona Sarajevo

Nacrt Zakona o radu na nivou kantona, stav

Broj: SPKS-310/16

UNIJA SAMOSTALNIH SINDIKATA POLICIJE FBiH
– n/r g. Halač Fahrudina – predsjednika

 PREDMET:  Nacrt Zakona o radu na nivou kantona, stav,  d o s t a v lj a  s e
VEZA: Akt SSSBiH broj: 01-III-281/16 od 10.06.2016. godine

         Povodom akta, broj i datum veze, a kojim se traži stav za eventualno donošenje Zakona o radu na nivou kantona, Sindikat policije Kantona Sarajevo je stava da se određena prava i obaveze koja nisu regulisana Zakonom o radu na nivou Federacije BiH, mogu regulisati kroz kolektivne ugovore, bez potrebe za donošenjem posebnog propisa – Zakona o radu na nivou kantona.

 PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Nacrt Zakona o radu na nivou kantona, stav