Predstavnici Sindikata policije Kantona Sarajevo kod predsjedavajućeg Skupštine KS

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo- ks.gov.ba

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Sejo Bukva sastao se danas sa predsjednikom Sindikata policije Kantona Sarajevo Mirzom Hadžiabdićem i članom  Sindikata  Sadikom Ećom. Oni su predsjedavajućeg detaljnije upoznali sa aktivnostima koje ovaj sindikat vodi  u procedurama oko donošenja Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo. Kako su istakli, ovaj sindikat nije podržao prijedlog ovog Zakona 2012. godine, u međuvremenu nije došlo do za njih prihvatljivog rješenja te ističu da je za njih važan redoslijed i dinamika donošenja svih zakona koji uređuju ovu oblast.

Predsjedavajući Sejo Bukva istakao je da rješavanje statusa i pitanja koji se tiču policije za njega uvijek predstavlja prioritet te da će, u konsultaciji sa premijerom i resornim ministrom, biti na raspolaganju u razgovorima i traženju najboljih rješenja svih otvorenih pitanja i donošenja zakona.

Predstavnici Sindikata policije Kantona Sarajevo su ovom prilikom predsjedavajućem Bukvi uručili plaketu i zahvalnicu na do sada pruženoj podršci u radu sarajevske policije.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Predstavnici Sindikata policije Kantona Sarajevo kod predsjedavajućeg Skupštine KS

Sportsko druženje članova Sindikata policije Kantona Sarajevo i svečani ispraćaj penzionera

Dana 16.09.2015 godine u organizaciji Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo na Igmanu u objektu MUP-a KS upriličeno je sportsko druženje članova SPKS kojom prilikom je održan turnir u malom nogometu i šahu. Na malonogometnom turniru učešće je uzelo 13 ekipa, dok je 08 članova Sindikata učestvovalo u šahovskom takmičenju.

Prvo mjesto u malonogometnom turniru osvojila je ekipa PS Ilidža, druga je bila ekipa PS Centar, dok je treća bila ekipa PS Novi grad. Za najboljeg strijelca turnira proglašen je Merdan Ermin, pripadnik PS Stari grad, najbolji igrač je bio Kahriman Šerif iz PS Centar, dok je najbolji golman turnira bio Mustajbegović Ibrahim iz PS Ilidža.

Kada je u pitanju šahovski turnir prvo mjesto je osvojio Ledinić Sanjol iz PS Ilidža, drugo mjesto Klačar Elis iz Jedinice za saobraćaj i treće mjesto  pripalo je Tanković Saudu iz PS Centar.

Pobjednicima su uručeni pobjednički pehari.

Takođe, za penzionere MUP-a KS koji su članovi Sindikata policije KS, upriličen je svečani ispraćaj i tom prilikom uručeni su im prigodni pokloni i zahvalnice za dugogodišnje članstvo u Sindikatu.

Pored članova Sindikata, svečanosti su prisustvovali i brojni gosti, među kojima i porodice poginulih pripadnika policije MUP-a KS, koji su svoje živote izgubili obavljajući redovne službene poslove i zadatke, te su tom prilikom porodicama i djeci uručeni prigodni pokloni.

Zaslužnim pojedincima za rad u Sindikatu kao i pomoć pri organizaciji i realizaciji navedenog druženja, uručene su plakete i pohvale Sindikata.

         Ovom prilikom Upravni odbor SPKS se zahvaljuje svim učesnicima sportskog dijela druženja, gostima i penzionerima koji su svojim prisustvom uveličali navedeno druženje.

Sarajevo, 17.09.2015. godine

Slike možete pogledati OVDJE

                                                                           PREDSJEDNIK UO SPKS

                                                                                Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Sportsko druženje članova Sindikata policije Kantona Sarajevo i svečani ispraćaj penzionera

Obavještenje – sportsko druženje i ispraćaj penzionera

Obavještavamo članove Sindikata policije Kantona Sarajevo da će dana 16.09.2015. godine biti održano sportsko druženje članova Sindikata i svečani ispraćaj penzionera u objektu MUP-a KS Grkarca – Igman.

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo poziva sve članove da svojim prisustvom uveličaju ovaj svečani događaj.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obavještenje – sportsko druženje i ispraćaj penzionera

Obilježavanje 20. godišnjice genocida Srebrenice

Učesnici “Marš mira Srebrenica-Nezuk-Srebrenica 2015”

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje 20. godišnjice genocida Srebrenice

Zapisnik sa sastanka Vlade KS i Sindikata policije KS

Dana 03.04.2015.godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencija broj 16, sa početkom u 15.00 sati održan je radno konsultativni sastanak predstavnika Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo, shodno čemu se sačinjava sljedeći :

 Z A P I S N I K

Sastanku su ispred Vlade Kantona Sarajevo prisustvovali:
– g-din Elmedin Konaković, premijer Vlade Kantona Sarajevo,
– g-din Predrag Kurteš, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona  Sarajevo,
– g-din Mujo Fišo, ministar Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo,
– g-đa Lejla Mukić, šefica Kabineta premijera Vlade Kantona Sarajevo,
– g-đa Lamija Bojadžić, šefica PRESS službe,

dok su ispred Sindikata policije Kantona Sarajevo sastanku prisustvovali:

 – g-din Nedžib Đozo, predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije KS,  te
– g-din Muamer Bajraktarević, gen.sekretar Unije samostalnih sindikata policije F BiH.

Sastanak je otvorio premijer Vlade Kantona Sarajevo g-din Konaković, koji je prisutne upoznao sa nastojanjima i namjerama Vlade Kantona Sarajevo, kao i prioritetima u narednom periodu u pogledu implementacije određenih ekonomskih politika. Također, kao jedan od  prioriteta u narednom periodu istakao je saradnju sa javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i sindikatima, te očekivanja da će aktualna Vlada time biti komunikativnija, neposrednija i operativnija shodno čemu je sa svojim timom kojeg čine predstavnici vladajuće koalicije SDA – DF i BPS danas u posjeti Sindikatu policije Kantona Sarajevo.
Istom prilikom je istakao da je u vrijeme poslaničkog mandata u Skupštini Kantona Sarajevo davao nesebičnu podršku policiji Kantona Sarajevo, što će svakako i u narednom periodu sa postojeće pozicije, shodno mogućnostima i nadležnostima i u narednom periodu činiti. Ukazao je na činjenicu da je policija Kantona Sarajevo jedna od rijetkih za koje su date saglasnosti za kadrovska popunjavanja a u čemu je i on lično dao svoj doprinos. Nadalje, iako mu je kroz prizmu svog ranijeg i sadašnjeg angažmana poznata situacija kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i g-dinu Kurtešu imajući u vidu njegov dugogodišnji odgovoran rad u ovom Ministarstvu ali i na poziciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, danas prisustvuje ovom sastanku očekujući da mu Sindikat policije Kantona Sarajevo prezentira određene probleme sa kojima se svakodnevno suočava.
U završnom dijelu izlaganja premijer g-din Konaković je istakao da smatra da nema potrebe da posebno opisuje ekonomsko stanje u Kantonu Sarajevo, te ukoliko se ne implementiraju određeni planovi moglo bi doći do kolapsa u Kantonu, a što Vlada na čijem je čelu neće dozvoliti. Također, u narednom periodu će biti organiziran sastanak sa svim sindikatima, na kojem će prezentirati kakve bi efekte imalo uzimanje od jednih i davanje drugim budžetskim korisnicima.
G-din Kurteš, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je pozdravio prisutne i naveo da se slaže sa izlaganjem g-dina Konakovića, a da smo svi tu da zajednički pristupimo određenim problemima u cilju njihovog rješavanja u čemu će svoj doprinos svakako neupitno i dati. Također, istakao je da je u policiji proveo svoj cjelokupni radni vijek, te da smatra policiju Kantona Sarajevo jednom od najbolje organiziranih policijskih agencija u BiH, kao i da se u Kantonu Sarajevo kao najnaseljenijem području BiH nalazi veliki broj diplomatskih, konzularnih predstavništava te da je isti ekonomski, sportski i kulturni centar države. Oko polovine počinjenih krivičnih dijela u državi se dogodi u Kantonu Sarajevo, shodno čemu su pred sarajevskom policijom obimni zadaci u stvaranju bezbjedonosnog ambijenta.
G-din Fišo, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo se zahvaljuje prisutnim na pozivu da prisustvuje sastanku te da je premijer g-din Konaković već dosta rekao, a on lično očekuje stvaranje povoljnog sigurnosnog ambijenta sa naročitim akcentom na sigurnost u saobraćaju.
G-din Nedžib Đozo, predsjednik UO Sindikata policije Kantona Sarajevo je nakon pozdravljanja prisutnih iskazao izraze zahvale premijeru i predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo koji su posjetili Sindikat policije Kantona Sarajevo te pored niza problema prisutnim saopćio prioritete kada je u pitanju radno pravni i ekonomsko socijalni status uposlenika Ministarstva.
Kao prvi prioritet je istakao održavanje nivoa stečenih socijalno ekonomskih i materijalnih prava uposlenika Ministarstva na sadašnjoj razini, što predstavlja krucijalni interes Sindikata da plaće i naknade iz radnog odnosa ni u kom slučaju ne trebaju po bilo kom osnovu biti umanjene. Svakako u slučaju poželjnog ekonomskog oporavka kantona, istakao je g-din Đozo, u skladu relevantnim pokazateljima u predmetnom smislu, poželjan bi bio i eventualni rast plaća, cijeneći da već duži niz godina plaće i sveukupna primanja uposlenika nisu rasla, a dio zakonom zagarantiranih naknada nije isplaćivan ili je pak  isplaćivan u umanjenom obimu.
Nadalje, istakao je da Sindikat policije Kantona Sarajevo očekuje puno poštivanje važećeg zakonskog okvira koji pored temeljnih ustavnih i zakonskih odredbi podrazumjeva i onaj dio podzakonske regulative kojim su uređena prava naših članova, a potom informisao prisutne o propisima čije je donošenje u toku, a isti su:

Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo,
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo,
Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo te
Kolektivni ugovor za policijske službenike MUP-a Kantona Sarajevo..

Također, kao jedan od prioriteta je navedena oprema za rad koja u smislu policije ima značaj zaštite na radu, te očekuje da će se u predmetnom smislu uspostaviti kvalitetna saradnja na relaciji sindikat – policijski komesar –  ministar – Vlada Kantona Sarajevo. Istakao je da isto  smatra bitnim očekujući da će ova godina biti obilježana nizom manifestacija u Kantonu Sarajevo ali i mogućim protestima kojom prilikom najznačajniji teret podnose upravo policijski službenici.

G-din Đozo je prisutne upoznao da su odredbama zakona i podzakonskih akata, te kolektivnih ugovora predviđene određene vrste naknada kada su u pitanju smrti, invalidnosti te teške bolesti uposlenika, ali već duži niz godina na ovim pozicijama se izdvajaju veoma skromna sredstva usljed čega je poslodavac usmjerio kompletnu socijalnu politiku na Sindikat. U svjetlu naprijed konstatovanog, sindikat svake godine između 70 i 80 % sredstava iz članarine izdvaja na razne vidove pomoći članstvu (npr za 2013. i 2014.godinu taj iznos se kretao blizu 270.000 KM), pa očekuje da će Vlada Kantona Sarajevo u narednom periodu preuzeti ove obaveze.

U završnom dijelu izlaganja, g-din Đozo je naveo da tužbe iz radnog odnosa postoje, te da postoji raspoloženje većeg broja članstva da se postignu i vansudske nagodbe ali da bi u predmetnom smislu Vlada Kantona Sarajevo trebala da ponudi uslove u smislu postizanja obostrano zadovoljavajućeg dogovora.

Sastanak je završen u 15.45 sati.

Zapisnik sačinio:

Muamer Bajraktarević, dipl.pravnik

 Za Sindikat policije Kantona Sarajevo
PREDSJEDNIK UO
Nedžib  Đozo

 Za Vladu Kantona Sarajevo
P R E M I J E R
Elmedin Konaković

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Zapisnik sa sastanka Vlade KS i Sindikata policije KS

Obilježavanje 6. aprila, Dana policije Kantona Sarajevo

Mediji o obilježavanju 6. aprila, Dana policije KS:

Izvor: klix.ba

Odata počast pripadnicima policije KS poginulim u odbrani BiH i Sarajeva 

Polaganjem cvijeća ispred spomen-obilježja i odavanjem počasti poginulim pripadnicima policije tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995. danas je u organizaciji Sindikata policije Kantona Sarajevo (KS) obilježen Dan policije KS-a, 6. april.

Tim povodom, delegacija Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikata policije KS-a položila je cvijeće i odala počast kolegama/policajcima ispred spomen-ploče u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova KS-a.
U prilogu fotografije sa otkrivanja i polaganja cvijeća u Jedinici za saobraćaj i Drugoj policijskoj upravi MUP-a KS..
Hrabrih saboraca, koji su živote položili u odbrani Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada, prisjetili su se predsjednik Sindikata policije KS-a Nedžib Đozo i načelnik Sektora uniformisane policije u MUP-u KS-a Halid Ganija, istaknuvši da oni koji su nas najviše zadužili nikada ne smiju biti zaboravljeni.
Istovremeno, potcrtali su da su pripadnici policije, kao organizirana, legalna i legitimna oružana formacija, među prvima, stali u odbranu grada i države, nepokolebljivo se angažirajući na području KS-a, ali i na drugim ratištima širom BiH.
Predstavnici policijskih struktura KS-a prethodno su obišli svih pet policijskih uprava na području KS-a, odnosno policijske stanice – Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad, te Ilidžu, Trnovo i Hadžiće, kao i policijske stanice Vogošća i Ilijaš, gdje su otkrivene spomen-ploče, položeno cvijeće i skazano poštovanje kolegama/saborcima, koji su dali nemjerljiv doprinos zaštiti građana i odbrani temeljnih civilizacijskih vrijednosti.
U odbrani Sarajeva i drugih lokaliteta u BiH smrtno su stradala 264 policajca s područja KS-a, a više stotina je ranjeno.

Izvor: oslobodjenje.ba

Hadžići: Otkrivena spomen-ploča za 45 poginulih pripadnika MUP-a RBiH

Otkrivanjem spomen-ploče sa imenima 45 poginulih pripadnika MUP-a RBiH u zgradi Policijske stanice Hadžići danas je obilježen Dan policije Kantona Sarajevo – 6. april.

Tom činu prethodilo je polaganje cvijeća na centralnom hadžičkom spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima OSBiH. Te događaje organizovali su Sindikat policije Kantona Sarajevo i Udruženje ”Veterani policije SJB Hadžići”.
– Mnogo je simoblike u ovom datumu. Glavni grad naše zemlje je na današnji dan oslobođen od fašizma, na današnji dan je zvanično počela i agresija na BiH. Mnogo je važnih događaja koje ne možemo u kratkom vremenu raščlaniti, ali možemo uzeti sebi u obavezu i amanet da čuvamo i da se sjećamo onoga što su naša braća dala za ovu zemlju. Spomen-ploča neka bude pouka i opomena nama i budućim generacijama da ne zaboravimo – kazao je načelnik općine Hadžići Hamdo Ejubović. Polaganju cvijeća i otkrivanju spomen-ploče prisustvovali su predstavnici lokalne i kantonalne vlasti, predstavnici MUPKS-a, porodice i saborci poginulih policajaca te brojni građani, saopćila je Press služba Općine Hadžići.

Izvor: nap.ba

Sjećanje na 31 heroja: Otkrivena spomen-ploča poginulim pripadnicima Policijske stanice Centar


Sjećanje na poginule policajce. U prostorijama Prve policijske uprave – Policijske stanice Centar na Marijin Dvoru danas je svečano otkrivena spomen-ploča postavljena u čast 31 pripadnika ove policijske stanice koji su poginuli tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva, prenosi novinska agencija Patria.

U prisustvu članova porodica poginulih pripadnika policije, spomen-ploču su otkrili načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i predsjedavajući Općinskog vijeća Centar Nedžad Ajnadžić te polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje odali dužnu počast hrabrim policajcima koji su žrtvovali život za odbranu našeg grada i domovine.

-Sindikat policije Kantona Sarajevo je zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova KS, povodom obilježavanja Dana policije koji se kao i Dan grada Sarajeva proslavlja 6. aprila, organizirao u svim policijskim stanicama u Kantonu Sarajevo otkrivanje spomen-ploča u čast poginulih pripadnika policije u periodu 1992-1995. godine. I na taj način želimo da se za naš veliki dan sa dužnim poštovanjem prisjetimo poginulih kolega– kazao je Fahrudin Halač, načelnik Prve policijske uprave, saopćeno je iz Općine Centar.

Izvor: radioilijas.ba

Otkrivena spomen ploča u čast poginulih pripadnika Policijske uprave Ilijaš

U prostorijama Policijske uprave Ilijaš upriličena je svečanost povodom otkrivanja spomen ploče u čast pripadnika PU Ilijaš, koji su poginuli tokom agresije na BiH 1992-1995. Učenjem Fatihe i minutom šutnje odata je počast poginulim borcima, nakon čega se prisutnim uposlenicima, porodicama poginulih policajaca te gostima obratio Jusuf Zornić, načelnik Policijske uprave Ilijaš, koji je kazao da na ovaj način žele dostojno obilježiti Dan policije, kao i 6. april Dan Grada Sarajeva: „Danas prisustvujemo svečanom otkrivanju spomen-ploče za naše kolege, pripadnike Policijske stanice Ilijaš, koji su dali svoje živote za ono što mi danas imamo. Na ovaj način želimo sačuvati njihova imena od zaborava budući da status ove populacije nije na zavidnom nivou“. Nakon čina otkrivanja spomen ploče i polaganja cvijeća upriličen je prijem za porodice poginulih pripadnika PU Ilijaš.

“Sindikat policije MUP-a Kantona Sarajevo na ovaj način će obilježiti Dan policije i odati počast svim pripadnicima policije koji su dali živote u toku agresije na BiH u svim policijskim upravama KS“, kazao je Nail Bešlija, povjerenik sindikata PU Ilijaš.

Spomen ploča trajno je sjećanje na osam poginulih pripadnika PU Ilijaš: Halilović Azmira, Vidaković Velimira, Hasečić Sakiba, Ćosić Harisa, Gačić Asima, Nahić Suvada, Kevro Muzafera i Helač Kasima.

Izvor: rtvvogosca.com.ba

OTKRIVENA SPOMEN PLOČA PRIPADNICIMA PS VOGOŠĆA

U zgradi policijske stanice u Vogošći povodom 6. aprila Dana policije uprilično je otkrivanje spomen ploče sa imenima pripadnika policijske stanice Vogošća koji su dali svoje živote tokom agresije na našu zemlju. Na spome ploči nalaze se imena 9 pripadnika ove policijeske stanice . Tom prilikom je rečeno da su 264 policajca poginula u odbrani grada Sarajeva i BiH. Sindikat policije KS organizovao je otkrivanje spomen ploča poginulim pripadnicima policije i u stanicama Centar, Novi Grad , Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Trnovo.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje 6. aprila, Dana policije Kantona Sarajevo

Press-konferencija Sindikata policije Kantona Sarajevo


Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Press-konferencija Sindikata policije Kantona Sarajevo

Pohvala Sindikatu od Općinskog štaba civilne zaštite Vogošća

ZahvalnicaCZVogosca

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Pohvala Sindikatu od Općinskog štaba civilne zaštite Vogošća

8. mart

Sindikat policije Kantona Sarajevo, a nakon razmotrenih pristiglih ponuda te zahtjeva članica Sindikata donio je Odluku o organizaciji proslave 8. marta – međunarodnog praznika žena u objektu restorana hotela „BM Internacional“, ul. Džemala Bijedića broj 212 (Stup), općina Ilidža, isključivo za članice Sindikata policije Kantona Sarajevo.

Uzimajući u obzir činjenicu da 8. mart pada u nedjelju, proslava se organizuje za članice Sindikata policije Kantona Sarajevo na dan   6. marta 2015. godine, (petak)  sa početkom u 16,00 sati. Sindikat će na navedenom događaju snositi troškove hrane servirane na bazi švedskog stola, kao i  konzumaciju pića,  te tom prilikom obezbjediti i prigodan muzički program.

Shodno navedenom, potrebno je da sindikalni povjerenici o ovome obavjeste sve članice Sindikata policije Kantona Sarajevo, sačine spisak zainteresovanih članica te isti dostave sekretaru Sindikata u što kraćem roku a najkasnije do 4. marta 2015.godine (srijeda).

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo poziva članice da u što većem broju prisustvuju ovoj proslavi, te da provedu ugodne trenutke u druženju sa kolegicama, kao što su to učinile i prilikom organizacije proslave prethodnih  godina.

Ujedno vas obavještavamo da će Sindikat snositi troškove proslave isključivo u ovoj organizaciji, te da neće snositi troškovi samostalnih organizacije proslava 8. marta na drugim lokacijama.

Molimo sindikalne povjerenike za krajnju ažurnost po ovoj akivnosti.

Ovim putem molimo Ministra, Policijskog komesara i Direktora uprave administracije i podrške da  članice SPKS, koje izraze želju da prisustvuju proslavi 8. Marta, oslobode redovnih radnih aktivnosti i omoguće im prisustvo na dan 6. mart (petak). 2015. godine.

            Pozivamo Ministra, Policijskog komesara i Direktora uprave administracije i podrške, da se pridruže kolegicama i sa istima provedu ugodne tenutke  povodom obilježavanja Dana žena.

                                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Đozo Nedžib

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za 8. mart

Dopis SDA i DF za izbor ministra

Broj: SPKS-148/15
Datum:05.03.2015. godine

     DEMOKRATSKA FRONTA BH

  • n/r predsjednika g-dina Željka Komšića –
  • n/r generalnog sekretara g-dina Sifeta Podžića –

     STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

  • n/r zamjenika predsjednika g-dina Bakira Izetbegovića
  • n/r generalnog sekretara g-dina Amira Zukića –

Poštovani,

         Složena sigurnosna situacija, obim poslova i zadataka iz nadležnosti našeg Ministarstva, odgovornost prema građanima i njihovoj imovini ali i svakodnevnim posjetiocima grada Sarajeva kao privlačne turističke destinacije, te na žalost veoma negativna iskustva s pojedinim osobama koje su obnašale dužnost ministra unutrašnjih poslova, kojom prilikom smo se više bavili „sami sobom“ i „problemima i odnosima u vlastitoj kući“ nego zadatcima koje je pred nas postavilo društvo i  društvena zajednica, zahtijevaju od Sindikata policije Kantona Sarajevo, kao krovnog nestranačkog udruženja uposlenika Ministarstva da zauzme aktivniju ulogu kada je u pitanju izbor budućeg ministra unutrašnjih poslova.

         Potpuno svjesni činjenice da uloga i ideja Sindikata nije da utiče na izbor izabranih zvaničnika, ali istovremeno ohrabreni socijalnom i moralnom osjetljivošću naslovljenih partija i ličnosti koje su nam u ovim turbulentnim vremenima ipak posvetile dio dragocjenog vremena, Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo je nakon temeljno obavljenih analiza postignutih rezultata te razgovora sa velikim brojem policijskih službenika i drugih uposlenika Ministarstva, zaključio da su najznačajniji napretci po ekonomsko socijalni i radno pravni status uposlenika ostvareni u mandatima aktuelnog ministra unutrašnjih poslova g-dina Nermina Pećanca, shodno čemu je izveden zaključak da vjerovatno ne postoji osoba koja bi sa znanjem vrhunskog menadžera, pokazanim senzibilitetom ali i istaknutim osjećajem za potrebe uposlenika mogla voditi MUP Kantona Sarajevo kao što je to u proteklom periodu činio g-din Pećanac.

         Ne treba posebno naglašavati da tu ministarsku poziciju može obnašati čovjek visokih moralnih kvaliteta i ugleda što g-din Nermin Pećanac apsolutno jeste, a koliko ga policija i drugi uposlenici cijene, dokaz je nedavno dodjeljivanje najvećeg policijskog priznanja, Zlatna policijska značka.

         Veoma ćemo cijeniti ukoliko naprijed pobliže opisani stav uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, artikulisan kroz zaključke Sindikata policije Kantona Sarajevo, te u slučaju potrebe  iskazane i kroz anketnu pismenu podršku g-dinu Nerminu Pećancu, budete uvažili prilikom imenovanja ministra unutrašnjih poslova.

         Ostajte s poštovanjem,

                                                                                                    PREDSJEDNIK
Đozo Nedžib

Dostavljeno:
– predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo
– v.d.funkcije premijera Vlade Kantona Sarajevo

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Dopis SDA i DF za izbor ministra