Sastanak policijskog komesara sa predstavnicima Sindikata policije KS

Izvor: mup.ks.gov.ba

Danas je u sjedištvu MUP-a Kantona Sarajevo održan radni sastanak policijskog komesara Mevludina Halilovića sa rukovodstvom Sindikata policije Kantona Sarajevo. Sastanak su inicirali predstavnici sindikata u namjeri da upoznaju policijskog komesara sa trenutnom situacijom u Upravi policije, sa stajališta sindikalnih predstavnika uposlenika MUP-a KS, te razmjenom mišljenja o aktuelnim temama.

Nakon što je g. Mevludinu Haliloviću uručena prigodna čestitka povodom imenovanja na funkciju policijskog komesara, sindikalni predstavnici su delegirali više pitanja koja bi u narednom periodu trebala biti predmet rasprave u nadležnim zakonodavnim i izvršnim tijelima Kantona Sarajevo, a tiču se radno-pravnog statusa uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo i sadržaja pojedinih zakonskih i podzakonskih akata koji taj status regulišu. Nakon što su razmotrena pomenuta pitanja, zajednički zaključak sa sastanka je da bi u narednom periodu bilo neophodno nastaviti sa korisnom praksom saradnje i redovne komunikacije i razmjene mišljenja menadžmenta MUP-a KS i Sindikata policije, što će zasigurno dovesti do poboljšanja uvjeta rada svih uposlenih, bolje materijalno-tehničke opremljenosti službi koje djeluju u okviru MUP-a Kantona Sarajevo, a sve sa ciljem podizanja ukupne operativne sposobnosti svih organizacionih jedinica na viši nivo.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Sastanak policijskog komesara sa predstavnicima Sindikata policije KS

Obilježavanje “Dana SPKS 2017”, ispraćaj penzionosanih članova Sindikata i zajedničko druženje – Igman

Dana 18.05.2017. godine (ČETVRTAK) na Igmanu ispred objekta MUP-a Kantona Sarajevo na Grkarici, sa početkom u 08,15 sati, Sindikat policije Kantona Sarajevo u povodu „Obilježavanja Dana Sindikata policije 2017”, i 19 godina od osnivanja je organizovao takmičenje u malonogometnom turniru i turnir u šahu pod nazivom „Obilježavanje Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo 2017”, kao i svećani ispraćaj penzionisanih članova Sindikata.

Planirane aktivnosti su organizovane za članove sindikata, i to: malonogometni turnir za prijavljene ekipe, šahovski turnir za prijavljene učesnike, svečani ispraćaj penzonisanih članova sindikata i zajedničko druženje

Na stadionu ispred platoa objekta Grkarica izvršeno je postrojavanje svih ekipa, pozvani su svi prisutni penzioneri, gosti i prisutni članovi SPKS, kao i porodice poginulih policajaca, gdje je otpočeo svečani dio programa povodom „Obilježavanja Dana Sindikata policije 2017”, i na prigodan način obilježen odlazak u penziju 60 članova sindikata, koji su penzionisani u periodu od 01.04.2016. – 30.04.2017.godine.
Nakon pozdrava i intoniranja himne BiH obratio se predsjednik UO SPKS Hadžiabdić Mirza, koji je pozdravio sve prisutne, saopštio razloge organizacije navedene manifestacije i proglasio Sportske igre otvorenim.

Izvršen53 o je prozivanje 53  penzionera kojima je od strane predsjednika UO uručen prigodni pokloni – ručni sat i zahvalnica za dugogodišnje članstvo u SPKS.

Nakon dodjele poklona izvršena je prozivka članova porodica Madeško, Trako i Pivodić, poginulih policajaca, kojima je dodijeljen novčani iznos.

Nakon toga, Predsjednik UO dodijelio je poklon – sat i pohvale za dva sindikalna povjerenika za dugogodišnji rad na poslovima povjerinika, i to: Đulbegović Nihadi i Mirvić Harisu.

Predsjednik UO dodijelio je plaketu Vladi Kantona Sarajevo, zahvalnicu
premijeru i članovima vlade Kantona Sarajevo za uspiješnu saradnju sa
sindikatom i potpisivanje prvog Kolektivnog ugovora.

SLIKE MOŽETE POGLEDATI OVDJE

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježavanje “Dana SPKS 2017”, ispraćaj penzionosanih članova Sindikata i zajedničko druženje – Igman

Obavještenje za medije – Obilježavanje “Dana Sindikata policije KS 2017”

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obavještenje za medije – Obilježavanje “Dana Sindikata policije KS 2017”

Zakoni o obrazovanju, pismo podrške

Broj: SPKS-214/17

VLADA KANTONA SARAJEVO
n/r premijera g. Elmedin Konaković
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI ODBOR KANTON SARAJEVO
n/r predsjednika g. Franjo Rener
SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVMNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBiH-
KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO
n/r predsjednika g. Saudin Sivro
SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA,
NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI ODBOR KANTON SARAJEVO
n/r predsjednika g. Faruk Bešlić
Poštovani,

Sindikat policije Kantona Sarajevo koji svoje djelovanje zasniva, između ostalog, na principima solidarnosti i međusobne podrške, koristi priliku da, u trenutku donošenja zakonskih rješenja iz posebno bitnog segmenta našeg društva-obrazovanja, uputi apsolutnu podršku u iznalaženju najboljih rješenja iz ove oblasti, a koja su u interesu svih učenika u Kantonu Sarajevo i njihovih učitelja, nastavnika i profesora.

Rješenja koja se donose nikako ne smiju biti rješenja u interesu politike ili pojedinaca, odnosno, interesnih grupa koje zadovoljavaju svoje lične interese, te sebe smatraju nezamjenjivim, već isključivo rješenja koja će doprinijeti razvoju obrazovanja, države i društva u cjelini.

Podržavamo amandmane date na predložena rješenja, te dajemo našu punu podršku kako predstavnicima sindikata i nevladinog sektora, tako i premijeru Vlade Kantona Sarajevo, ali i svim članovima Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo koji su za depolitizaciju i unapređenje sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Zakoni o obrazovanju, pismo podrške

Uredba o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada iz člana 72. Zakona o unutrašnjim poslovima

Broj: SPKS-159/17

MUP KANTON SARAJEVO
n/r ministra

VEZA: Naš akt broj: SPKS-467/16 od 06.10.2016. godine

Uvažavajući odredbe člana 93. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/16) i člana 72. istog zakona, ponovo Vas pozivamo da, uz učešće sindikata, predložite tekst Uredbe o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada, jer se navedeni podzakonski akt direktno tiče određenog broja članova sindikata u pogledu ostvarivanja prava na poseban dodatak uz platu za pojedina radna mjesta.

Takođe, ovom prilikom dostavljamo Vam fco dopisa koji je upućen sindikatu, a koji se tiče upravo navedenog podzakonskog akta, te napominjemo da je rok za njegovo donošenje istekao po proteku tri mjeseca od dana stupanja na snagu navedenog zakona, što je već period od godinu dana.

Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Uredba o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada iz člana 72. Zakona o unutrašnjim poslovima

Isplata plata, dopis

Broj: SPKS-210/17

VLADA KANTONA SARAJEVO
n/r premijera – za informaciju
MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
n/r ministra
MUP KANTONA SARAJEVO
n/r ministra

VEZA: Naši akti broj: SPKS-144/17 od 13.03.2017. godine i
SPKS-145/17 od 14.03.2017. godine

Poštovani,

Našim aktima, broj i datum veze, ukazali smo na potrebu usaglašavanja dinamike isplate plata, te ovom prilikom, u namjeri da izbjegnemo bespotrebne nejasnoće i nejednako postupanje, zahtjevamo da se isplata plata, kako za prethodni mjesec, tako i svaki naredni, vrši isti dan za sve uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, bez obzira kojoj upravi pripadaju.

Takođe, već smo ukazali na opravdanost našeg zahtjeva, te koristimo ovu priliku da izrazimo naše zadovoljstvo ostvarenom saradnjom u proteklom periodu, kao i nadu da ćete prihvatiti ovaj naš zahtjev tehničke prirode.

Iskazujemo našu spremnost da na, eventualno zakazanom sastanku, utvrdimo dinamiku ispklate plata za tekuću godinu.
Srdaćan pozdrav,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Isplata plata, dopis

Isplata jednokratnog dodatka na platu, prijedlog

Broj: SPKS-168/17
MUP KANTONA SARAJEVO
Uprava policije
n/r policijskom komesaru

Poštovani,

Sindikatu policije Kantona Sarajevo obratio se određen broj članova sindikata kojom prilikom u svom obraćanju navode da su, slučajem određenih kriterija, izostavljeni prilikom isplate jednokratnog dodatka na platu za mjesec Decembar 2016. godine.

S tim u vezi, predlažemo da razmotrite mogućnost i svim policijskim službenicima, uključujući i invalide II kategorije, a koji nisu bili obuhvaćeni isplatom predmetnog dodatka, isti odredite uz isplatu jedne od plata u tekućoj godini.
Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Isplata jednokratnog dodatka na platu, prijedlog

Skupština Sindikata policije Kantona Sarajevo, depeša broj: SPKS-166/17

Dana 30.03.2017. godine održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Sindikata policije Kantona Sarajevo na kojoj je, između ostalog, usvojen Izvještaj o radu Upravnog odbora, te Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu nadzornog odbora za 2016. godinu.

Tom prilikom konstatovano je da je rad Upravnog odbora, predsjednika UO i svih sindikalnih aktivista bio u skladu sa Statutom i propisima Sindikata, te da su aktivnosti sindikalnih predstavnika koje su preduzimane tokom 2016. godine rezultirale da se početkom tekuće godine potpiše prvi Kolektivni ugovor i poboljša radno-pravni status uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije.

Obzirom da je od strane pojedinca ili više njih tokom mjeseca marta 2017. godine na adrese pojedinih rukovodnih radnika i aktivista sindikata upućeno anonimno pismo koje je imalo za cilj diskreditovati predsjednika UO i pojedine članove, te u konačnici, oslabiti ulogu sindikata u svom djelovanju, obavještavamo članove sindikata, kao i pojedince koji su imali uvida u sadržaj pisma, da je od strane Nadzornog odbora, na inicijativu predsjednika Skupštine i UO, kao i članova UO, izvršen nadzor po pojedinim pitanjima vezanim za predmetni sadržaj pisma, te je konstatovano da je predsjednik i članovi UO, kao i lica angažovana za rad u sindikatu, postupali u skladu sa Statutom, pravilnicima Sindikata i Planom i programom rada, te da su u potpunosti realizovali planske sindikalne aktivnosti, o čemu su upoznati i delegati na gore navedenoj sjednici skupštine.

Uvažavajući činjenicu da je Sindikat organizacija koja okuplja članove na principu dobrovoljnosti, te da samo članovi Sindikata uživaju prava koja im pripadaju po osnovu članstva, predsjednici: Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, odbacuju svaki vid pritiska i aktivnosti koja ima za cilj oslabiti sindikalno djelovanje, te zauzimaju stav da se anonimne predstavke neće uzimati u razmatranje, već isključivo primjedbe, prijedlozi i sugestije koji su podneseni od strane članova Sindikata.
Takođe, koristimo ovu priliku da informišemo članove i uposlenike da su u toku aktivnosti na donošenju propisa koje se tiču svih kategorija uposlenih, i to:

1) Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (u proceduri, završava se Javna rasprava)
2) Zakon o platama i naknadama policijskih službenika (očekuje se da od strane ministra bude upućen na dostavljanje obavezujućih mišljenja, jer je Nacrt planiran za mjesec Mart 2017, što ukazuje da je već rok prošao)
3) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji (očekuje se da će u ovom mjesecu biti usvojen od strane Vlade)
4) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (u toku izrada radnog materijala),
5) Iznalaženje rješenja za nagrađivanje po osnovu ocjene rada,
6) Utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i prava na poseban dodatak po tom osnovu.
7) Druge aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje uslova rada, kao i redovne godišnje sindikalne aktivnosti o kojima ćete biti upoznati.
Sindikat poziva svoje članove da svojim proaktivnim djelovanjem i dostavljanjem prijedloga za unapređenje rada i radnih uslova uzmu učešće u sindikalnom radu.

Sindikalni aktivisti će i u narednom periodu nastaviti sa svim vidovima sindikalnog djelovanja koji će omogućiti stvaranje što povoljnijih zakonskih i podzakonskih rješenja, kao i drugih uslova za bolje i efikasnije izvršavanje radnih poslova i zadataka, ali i ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SPKS
Nedžad Sarajkić

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

PREDSJEDNIK NO SPKS
Samir Mujagić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Skupština Sindikata policije Kantona Sarajevo, depeša broj: SPKS-166/17

Nacrt Uredbe o radnom vremenu, prijedlog

Broj: SPKS-197/17
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave

VEZA: Vaš akt broj: 03-06-02-12479 16 od 29.03.2017. godine
Poštovani,

Shodno vašem aktu, broj i datum veze, predlažemo da razmotrite mogućnost uređenja radnog vremena na način, da početak i završetak radnog vremena bude različit u odnosu na vrste djelatnosti (npr. zdravstvene ustanove i javna preduzeća sa početkom u 07,00 sati, kantonalna ministarstva i uprave od 07,30 sati, školske ustanove od 08,00 sati, pravosudne institucije od 08,30 sati, itd).
Naime, poznato nam je da, zbog početka ili završetka radnog vremena u isto vrijeme, odnosno približno isto vrijeme, uvažavajući raspoloživu putnu infrastrukturu, kao i raspoloživi javni prevoz, dolazi do najvećih gužvi u saobraćaju od 07,30 do 08,00 sati, odnosno od 16,00 do 16,30 sati, a sve te gužve imaju i negativan ekonomski i ekološki uticaj, pa bi, eventualnom organizacijom radnog vremena po navedenom primjeru u organima i institucijama na koje može uticati Vlada Kantona Sarajevo, u određenoj mjeri došlo do smanjenja gužvi i rasterećenja saobraćaja u pojedinim jutarnjim i poslijepodnevnim intervalima.

Srdačan pozdrav,
PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Nacrt Uredbe o radnom vremenu, prijedlog

Status policijskih službenika, invalida II kategorije

Broj: SPKS-98/17
MUP KANTON SARAJEVO
n/r ministra
UPRAVA POLICIJE
n/r policijskog komesara

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam dopise policijskih službenika, invalida II kategorije raspoređenih na poslovima namještenika.

S tim u vezi, potrebno je da razmotrite mogućnosti i iznađete što povoljnija rješenja obzirom da se radi o policijskim službenicima koji su izvršavajući policijske poslove usljed povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili bolesti, raspoređeni na poslove namještenika uskraćeni za određena prava.

Srdačan pozdrav,

Prilog: kao u tekstu

PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Status policijskih službenika, invalida II kategorije